Et bud på en varig løsning har forelagt i flere år, påpeger Michael Schytt Poulsen, der ser Fredensborg Kommune som ’den tunge part’. Privatfoto 20/1 2016

Et bud på en varig løsning har forelagt i flere år, påpeger Michael Schytt Poulsen, der ser Fredensborg Kommune som ’den tunge part’. Privatfoto 20/1 2016

På vej mod færre p-gener i Humlebæk?

Beboere og kommune i dialog for at lette Louisianas parkeringspres i fiskerlejet

Af
Af Jannie Fjordside

Problematikken er årelang for beboerne i Humlebæk fiskerleje nord for Humlebæk Havn: Bildøre, der smækker i ét væk, og biler, der blokerer udsyn og fremkommelighed, når kunstmuseet Louisiana tiltrækker flere gæster, end museets egen p-plads kan rumme.
Generne for beboerne i fiskerlejet er tiltaget i takt med, at museets besøgstal er steget nogenlunde støt over de sidste ti år - og de kunne ikke mindst mærkes i 2015, der slog rekord med et besøgstal på 724.580 gæster. Mens beboerne er glade på museets vegne, er de kede af de fysiske spor.
“Det er underligt, at du sidder i sit hjem og kigger ind i siden på en rød Mazda, når du betaler ejendomsskat for en bolig lige ud til vandet,” siger Michael Schytt Poulsen, der sammen med formanden for foreningen Humlebæk Fiskerleje, Jørgen Lund, er en aktiv stemme for ændrede forhold.
Når de gerne ser en løsning snarest, skyldes det dog mere end udsynsgenerne.
“Ifølge den gamle fredning skal østsiden af Strandvejen holdes fri for parkering. Men problemet er blevet så slemt, at det ville være svært for brandbiler at komme frem, hvis her udbrød brand. Samtidig er vi plaget af den tunge trafik. Her kører cirka 20 lastbiler forbi hver dag, og vores 200 år gamle huse synker. I mit eget hus har tagkonstruktionen flyttet sig på grund af det,” siger Jørgen Lund.
I håb om at finde en række foreløbige tiltag har foreningen for nylig haft møde først med museumsdirektør Poul Erik Tøjner og siden med kommunen.
“Vi vil gerne lægge op til dialog med beboerne om en række tiltag, f.eks. ensretning af vejen, som vi kan igangsætte som et pilotprojekt,” siger formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, Lars Simonsen (RV), der vurderer, at nogle tiltag kan igangsættes indenfor et par måneder.
Uge-Nyt har forgæves forsøgt at få en udtalelse fra Poul Erik Tøjner om Louisianas muligheder for at bidrage til en varig løsning.

Publiceret 27 January 2016 08:15