Socialdemokraternes Pernille Schnoor, til venstre, og May-Britt Kattrup fra Liberal Alliance fortalte om deres nye liv som folketingsmedlemmer på Christiansborg - og krydsede klinger om EU-afstemningen. Fotos: Fred Jacobsen

Socialdemokraternes Pernille Schnoor, til venstre, og May-Britt Kattrup fra Liberal Alliance fortalte om deres nye liv som folketingsmedlemmer på Christiansborg - og krydsede klinger om EU-afstemningen. Fotos: Fred Jacobsen

Da fru Schnoor mødte fru Kattrup

To ny valgte folketingsmedlemmer fortalte om deres første på Borgen - og krydsede klinger om EU-afstemningen

Af
Fred Jacobsen

De står pænt langt fra hinanden politisk, men har det til fælles, at de begge blev nyvalgt til Folketinget ved valget i juni. Pernille Schnoor, Hørsholm, for Socialdemokraterne, og May-Britt Kattrup, Donse, for Liberal Alliance.
Torsdag aften sad de ved siden af hinanden og delte veloplagt oplevelser fra den første tid i Folketinget med en lille skare tilhørere, der var mødt op i Restaurant Skovhus i Hørsholm.
“Altså en af de ting, der er meget anderledes, er jo, at man taler om hinanden i tredje person. Så Pernille her bliver for eksempel til fru Pernille Schnoor,” fortalte fru May-Britt Kattrup.
Da hun blev valgt til Folketinget, var det også en debut som politiker. For i modsætning til Pernille Schnoor, der har en lang fortid i kommunalbestyrelsen i Hørsholm, havde May-Britt Kattrup ikke nogen forudgående politisk erfaring.
“Den store forskel er, at dør sad man hjemme i sofaen og skældte ud. Pludselig sidder manh selv med ansvaret og har indflydelse,” sagde Kattrup og gav et andet eksemkpel på, hvordan den ny status som folketingspolitiker får indflydelse på hverdagen.
“Når man før skrev noget på facebook, tænkte folk 'nå, det er bare May-Britt, der mener noget'. Nu hedder det: 'Ok, det er de, Liberal Alliance mener'.”
Mens May-Britt Kattrup er medlem af LAs 13 personer store gruppe i Folketinget, er Pernille Schnoor i en gruppe, der er på 47 personer.
“Og der er stor forskel på, om man er folketingskandidat og -medlem. Som kandidat skulle du profilere dig og nærmest sige hvad som helst. Det kan man ikke som del af en så stor gruppe,” fortalte hun.
Hun forklarede også, at der er stor forskel på at være i lokalpolitik og landspolitik.

Som en løve i et bur

“I Folketinget føler jeg mig nogen gange som en løve i et bur. Livet er på en måde mere hektisk på Christiansborg, men også langsommerligt. I Hørsholm Kommunalbestyrelse tog vi beslutninger. Det gør vi ikke på samme måde her,” lød Schnoors sammenligning.
En af deltagerne ville gerne vide, om man ny lytter til sådan nogle nyvalgte.
“I høj grad,” sagde Kattrup, som har fået ordførerskaber på sundhed og ældreområdet, men også oplever, at der5 bliver lyttet til sager, der ikke specielt har noget med ordførerskabet at gøre.
“Jeg har også taget sager op fra Norsjælland - for eksempel om flytning af Jagt- og Skovbrugsmuseet. Så ja, der bliver lyttet,” mente Pernille Schnoor.
Begge var desuden enige om, at der er en god tone blandt politikerne.
“Men den er noget skarpere end i kommunalpolitik,” forklarede Pernille Schnoor.
Der blev også tid for de to politiker at markere deres holdninger til EU-afstemningen om retsforbeholdet torsdag den 3. december.
“Lyt ikke til politikerne, men til alle de organisationer, der anbefaler et ja,” sagde Pernille Schnoor og argumenterede for et ja.
“Stem nej, men husk, at verden også vil bestå efter den 3. december, uanset hvad,” lød nej-anbefalingen fra May-Britt Kattrup.

En lille skare var mødt frem i Restaurant Skovhus for at lytte til de to lokale folketingspolitikere.

En lille skare var mødt frem i Restaurant Skovhus for at lytte til de to lokale folketingspolitikere.

Publiceret 30 November 2015 09:45