En brugerundersøgelse blandt forældre i Fredensborg Kommune viser overvejende tilfredshed med kommunens fritids- og skoletilbud. Dog er for skolernes vedkommende plads til forbedring, eksempelvis på indsatsen mod mobning. Her ses indvielsen af nyrenoverede lokaler på Langebjergskolen for nylig. Arkivfoto

En brugerundersøgelse blandt forældre i Fredensborg Kommune viser overvejende tilfredshed med kommunens fritids- og skoletilbud. Dog er for skolernes vedkommende plads til forbedring, eksempelvis på indsatsen mod mobning. Her ses indvielsen af nyrenoverede lokaler på Langebjergskolen for nylig. Arkivfoto

Gode karakterer til skole- og dagtilbud

Forældre i Fredensborg Kommune er i overvejende grad tilfredse med kommunens skole- og dagtilbud, viser brugerundersøgelse

Af
Af Jannie Fjordside

Forandringerne har været til at mærke på dagtilbud- og ikke mindst skoleområdet i 2014. Imidlertid scorer Fredensborg Kommune højt i en undersøgelse, Rambøll Management foretog af forældrenes tilfredshed ved udgangen af 2014.
Særligt daginstitutioner og dagplejen høster roser i undersøgelsen, hvor over 60 procent af forældrene har svaret. Alle kommunens skoler og institutioner opnår en tilfredshedsvurdering, der ligger markant over middelkarakteren på 3. Dagtilbuddene placerer sig oven i købet blandt landets bedste, mens skolerne ligger pænt i midtergruppen sammenlignet med landets øvrige kommuner.
”Resultatet af undersøgelsen er flot – ikke mindst, når man tager i betragtning, at undersøgelsen er lavet i en periode med mange forandringer som følge af skolereformen. Undersøgelsen giver samtidig en række vigtige redskaber, som skoler og dagtilbud kan arbejde med fremadrettet. Som politiker er det vigtigt at høre hvad borgerne mener, og derfor er jeg glad for, at vi har fået så mange – og så flotte – svar på undersøgelsen. Det er et vigtigt fingerpeg for os, når vi skal arbejde med at gøre vores tilbud endnu bedre,” siger Hanne Berg, formand for Børne- og Skoleudvalget i Fredensborg Kommune.

Dagtilbuddene er i top

Undersøgelsen vurderer den generelle tilfredshed hos forældrene på en skala fra 1 til 5. I Fredensborg Kommune er det dagtilbuddene for børnene mellem 0 og 6 år, der placerer sig i top med en samlet tilfredshed på 4,3. Højest ligger dagplejen i Fredensborg bysamfund med en samlet forældretilfredshed på 4,8.
Generelt er forældrene til børn i dagpleje, vuggestue og børnehaver særligt tilfredse med personalets engagement og omsorg i hverdagen, aktiviteter i institutionerne, frokostordningerne og personalets indsats for at gøre børnene trygge og glade i dagtilbuddene.
I fritidshjemmene er resultaterne mere varierede. Mens der er god tilfredshed med aktiviteter i tilbuddene og børnenes muligheder for at lave fysiske aktiviteter, efterspørger flere forældre mere personale i hverdagen.

Plads til forbedringer

Skolerne i Fredensborg Kommune får en samlet score på 3,9 ud af 5.
På skolerne er det især indsatsen for at udnytte mulighederne for at flytte undervisningen ud af skolen - og indsatsen for at udvikle børnenes sociale kompetencer der scorer højt. Begge indsatser har været fokuspunkter på skolerne i kommunen. Et område, hvor undersøgelsen viser, at der er plads til forbedring, er skolernes arbejde med mobning. Her vil der snart blive iværksat en styrket indsats på alle kommunens skoler.
”Forældrenes tilfredshed med deres børns skoler og dagtilbud er helt afgørende for børnenes trivsel og det vigtige samarbejde med forældrene. Med undersøgelsen har vi nu en masse informationer om, hvor vi fremover kan sætte ind for at gøre det endnu bedre. Vi kan bruge undersøgelsen som en nulpunktsmåling, hvor vi fremover vil kunne se, om der er en udvikling”, siger Lina Thieden, direktør for Børn, Kultur og Sundhed i Fredensborg Kommune.

Publiceret 01 January 2015 08:15