Fredensborg Slot.

Fredensborg Slot. Foto: Kjeld Navntoft Ritzau/Scanpix

DEBAT: Er Trap Danmark hastværksarbejde?

Mange fejl om Frdensborg i Trap Danmark, skriver Jens Erik Christiansen

Af Jens Erik Christiansen, Åtoften 131, Nivå:

Som det sikkert er mange bekendt, er Trap Danmark (herefter TD) på vej i en ny udgave.

Redaktionen består af 40 personer, inklusive faktatjekkere og korrekturlæsere. Derudover er der til værket knyttet mere end 60 fagkonsulenter og knap 90 fageksperter, og ”det er skrevet af et stort hold af landets førende forskere og eksperter, redigeret af fagredaktører og valideret af eksterne fagkonsulenter” og ”skal give læseværdig, pålidelig, koncis og saglig information,” ifølge redaktionen.

Men lever TD så op til at være pålidelig, hvilket efter min opfattelse er særdeles væsentligt i et værk som dette?

Næh - det mener jeg ikke, bedømt ud fra en gennemgang af værkets beskrivelse af Hørsholm Kommune, som jeg har lidt kendskab til. Her har jeg desværre måttet konstatere flere konkrete fejl. En af dem vil jeg endda betegne som helt misvisende eller forvrøvlet.

Pladsen her tillader mig ikke at komme nærmere ind på disse, men skulle du være interesseret i at få dem oplyst, kan du skrive til mig på jensec2990@gmail.com. Så sender jeg dem.

Nu kunne man spørge, om TD blot har været ’lidt uheldig’ i behandlingen af Fredensborg Kommune?

Man kunne håbe det, men jeg er bange for, at det ikke er tilfældet. Jeg har også fundet en hel del fejl i omtalen af Hørsholm Kommune.

TD skriver: ”Trods al omhu er det umuligt at undgå fejl.” Heri er jeg helt enig. Men i betragtning af, at der er tilknyttet ca. 150 fagkonsulenter og fageksperter samt en redaktion på 40 veluddannede og sikkert meget kompetente personer til projektet, er der efter min mening for mange og for væsentlige fejl.

Skal jeg komme med et forsigtigt bud på, hvorfor så relativt mange fejl optræder i TD, må det være, at udgivelsen sker i et forhastet tempo. 5. udgave af værket, der består af 31 bind, udkom over 20 år (1953-72). Den nye udgave på 34 bind skal udkomme på blot 7 år!

En talemåde siger, at hastværk er lastværk, der af Den danske Ordbog forklares således: ”Hvis man skynder sig (for) meget med et arbejde, bliver resultatet ofte dårligt.”

Publiceret 17 November 2019 07:00