Grethe Troensegaard. Arkivfoto: Peter Mailand

Grethe Troensegaard. Arkivfoto: Peter Mailand

DEBAT: Lever vi i forskellige verdener, Charlotte Bie?

"Med mit kendskab til den ældre del af befolkningen, som udgør ca. 12.000 borgere, er det meget få, der har midler til at spise ude, og når de gør det, er det ofte i fællesskab, dvs i plejecentre, dagcentre o.lign., hvor de kan træffe ligesindede," skriver Grethe Troensegaard i dette indlæg

Grethe Troensegaard, medlem af Seniorrådet på 18. år

I kommentarer til budgetforliget udtaler Charlotte Bie, at der er tale om konkurrenceforvridning, når byrådet har vedtaget at 'æde' momsen, når udeboende borgere spiser i dagcentre og i plejecentre.

Det ser ud til, at Charlotte Bie slet ikke har fattet, at det drejer sig i princippet om at få vore pensionister ud af deres bekvemme stue for at spise en varm ret sammen med andre – måske lige så ensomme borgere.

Charlotte Bie har åbenbart ikke opdaget, at der er en ny – lad os kalde det trend, der har et hovedformål 'Lad os spise sammen'. Charlotte Bie har heller ikke opdaget, at i vores kommune vil andelen af borgere over 80 år stige markant de næste år (fra 1.810 borgere i 2019 til 3.827 i år 2030) ifølge kommunens nyligt udkomne 'Udviklingsperspektiver for boliger i Fredensborg Kommune'. Denne undersøgelse viser også, at 22% af kommunens borgere bor i lejebolig, har et lavt uddannelsesniveau, lav købekraft, bruger kollektiv trafik og handler i shoppingcentre.

Mon det er disse 22% af kommunens borgere - i alt ca. 9.000 borgere – som har brug for de restauranter, som Charlotte Bie ønsker at beskytte?

Med mit kendskab til den ældre del af befolkningen, som udgør ca. 12.000 borgere, er det meget få, der har midler til at spise ude, og når de gør det, er det ofte i fællesskab, dvs i plejecentre, dagcentre o.lign., hvor de kan træffe ligesindede.

I dag er prisen for et hovedmåltid 55 kr. for en hovedret. Jeg kan læse af budgettet, at der ydes endog et stort tilskud til maden til vore udeboende pensionister. Men: hvis prisen var højere, dvs på højde med hvad man må betale for et måltid på en restaurant, ville ingen deltage, og så ville de være ensomme i deres egen bolig. Og hvorfor er det vigtigt at vore udeboende pensionister deltager i tilbudet på plejecentre og dagcentre? Fordi alternativet ville være, at de blev hjemme hos dem selv, blev ensomme. Og her ville resultatet blive, at de på den lange bane ville have behov for hjælp fra kommunen til hjemmehjælp og i yderste fald blive visiteret til en ældrebolig eller en plejebolig.

Der skal lyde en stor tak til byrådet, som ikke bare har ladet madpriserne være i ro, men tillige har undladt at opkræve den moms, som udeboende pensionister skulle betale fra 1. januar. Det gælder om at få så mange som muligt til 'at spise sammen', danne netværker og dermed bevare en god livskvalitet.

Jeg kan heller ikke lade være med at nævne, at Charlotte Bie også har den holdning, at pensionistskovturene bør man spare væk. Også her er det vigtigt at påpege, at pensionisterne trods alt selv betaler 150 for at deltage i skovturene, en udgift der for mange betyder, at de må spare på andre ting. Til gengæld får de en oplevelse, som de ikke selv ville kunne arrangere. Jeg skal opfordre Charlotte Bie til at deltage i en pensionistskovtur til næste år for at hun med egne øjne og ører kan få vished for, at et arrangement, som nok snart har 40 år på bagen, er til stor glæde for rigtig mange deltagere (og, såvidt jeg ved, også for de byrødder, der deltager) også er 'need to have'. Jeg deltager normalt selv på den første dag og håber, at vi ses.

Publiceret 05 November 2019 06:00