little girl play hopscotch on playground outdoors

little girl play hopscotch on playground outdoors nadezhda1906 - stock.adobe.com

DEBAT: Kokkedals årgang 2022 får en af Danmarks bedste institutioner...

"Hverdagen for os forældre bliver også nemmere, for vi behøver så kun at hente børn et sted i byen. For dem der kører i bil, så er der gode parkeringsforhold og de skal ikke forbi Hørsholm Kommune for at komme til Broengen," skriver debattørerne i dette indlæg

Forældre i Kokkedal, Jamila Khoukhi, Byengen 211, 2980 Kokkedal, & Junaid Khalid, Brønsholmdalsvej 145, 2980 Kokkedal

...Og skatteyderne sparer hele 3 millioner kroner årligt, som kan bruges til anden service. Pengene spares ved at flytte Broengens institutioner til kommunens egen bygning på Holmegårdsvej, i stedet for at leje bygningerne på Broengen. Hvis politikerne beslutter dette, så bliver en flytning først i år 2022, så der er god tid til at de voksne kan vænne sig til tanken om den forandring der følger med udvikling.

Der er afsat 18 millioner kroner til at indrette en flot, ny og moderne institution i Øst skolebygningen. En bygning som kommunen selv ejer, og som skolen ikke længere får brug for. Det vil bidrage positivt til den byudvikling vi oplever i Kokkedal i disse år. Arbejdet med Fremtidens Folkeskoler går snart i gang og her kommer også et super Gymnastikkens Hus, så det er fornuftigt, hvis man i denne fase træffer en beslutning om også at gøre det endnu bedre for børnene i Broengens institutioner.

Institutionerne skal ud af boligområderne, så de bliver lette at komme til og bliver naturlige tilvalg for ALLE byens børnefamilier. Det vil gavne os – gavne fællesskabet, og det vil danne et bedre grundlag for en fælles fremtid for de børn der opvokser her. Integration og et samlet Danmark skal ikke være et projekt, men skal i stedet ske naturligt i vores hverdag. Som forældre i Kokkedal er vi begejstrede, når vores lokalpolitikere har fokus på at alle børn i kommunen skal opvokse med og kende hinanden, på tværs af social-, etnisk-, og kulturel baggrund, så de i fremtiden kan stå samlet om at passe på vores velfærdssamfund.

De renoverede skolebygninger på Holmegårdsvej, nye grønne legepladser, SFO, fritidsklubben, Gymnastikkens Hus og Bølgepladsen kan alt sammen danne rammen for et trygt børneliv med genkendelighed. Og de skift børnene skal igennem i takt med deres alder bliver naturlige og forudsigelige.

Hverdagen for os forældre bliver også nemmere, for vi behøver så kun at hente børn et sted i byen. For dem der kører i bil, så er der gode parkeringsforhold og de skal ikke forbi Hørsholm Kommune for at komme til Broengen.

Det giver bedre rammer for alle og bedre mulighed for social mobilitet.

Publiceret 08 October 2019 05:00