DEBAT: Fredensborg Kommune er helt sikkert børnevenlig

"Det er mit indtryk af analysen [...] at vores dagtilbud hver især er gode til at tilpasse bemandingen til de timer, hvor der er flest og færrest børn. Men i dagligdagen kan der naturligvis – og desværre – opstå uventede problemer," skriver Per Frost Henriksen i dette indlæg

Per Frost Henriksen, S, formand for Børne- og Skoleudvalget

Vi bor i en kommune, som i høj grad er for børn. Alle vores målinger af børnenes trivsel viser, at vi ligger helt i top sammenlignet med landets øvrige kommuner. Medarbejdere og ledelse yder hver eneste dag en særlig indsats og det kan heldigvis måles. Her er bestemt ikke noget at skamme sig over – tværtimod.

Dermed ikke sagt, at der ikke er plads til forbedringer og at vi godt kunne ønske os flere hænder i skoler og dagtilbud. Jeg ser gerne bevillingerne til både skole og institutioner bliver forbedret i de kommende budgetforhandlinger, hvem gør ikke det og jeg er slet ikke fortaler for besparelser, slet ikke. Det er i budgetfasen, at vi skal vise at vi mener det vi skriver om vision og pejlemærker.

Den samlede årlige budget til børneområdet er i Fredensborg kommune på knap 230 millioner. Der er omkring 370 dygtige og engagerede fastansatte i de kommunale børnehaver, vuggestuer og dagplejer og de løser hver dag opgaven med at skabe gode tilbud, aktiviteter, nærvær og omsorg til i alt knap 1.430 børn i alderen 0-5 år. Hertil kommer børn og ansatte i de selvejende og private institutioner.

Jeg vil gerne sige tak til den gruppe af forældre, som har givet sig tid til at skrive et debatindlæg med deres bekymring for situationen i kommunens dagtilbud og skoler. Det er vigtigt, at vi politikere får kendskab til jeres bekymring over jeres børns behov for nærvær og omsorg. Det er også vigtigt at kommune og forældre får forventningsafstemt, så vi ikke taler forbi hinanden.

I foråret blev der også udtrykt bekymring fra en kreds af forældre. Derfor valgte Børne- og Skoleudvalget allerede i juni måned at igangsætte en analyse af hvor mange børn der er pr. voksen i vores dagtilbud. I august drøftede udvalget analyseresultaterne og valgte at sende resultaterne ud til områdebestyrelser, MED-udvalg og i de faglige organisationer. Det vil give det politiske udvalg et mere nuanceret billede af situationen, og en mulighed for yderligere politisk handling.

Det er mit indtryk af analysen – med de forbehold som en række metodiske svagheder altid medfører – at vores dagtilbud hver især er gode til at tilpasse bemandingen til de timer, hvor der er flest og færrest børn. Men i dagligdagen kan der naturligvis – og desværre – opstå uventede problemer, fx på grund af sygdom, som kan skabe indtryk af en alt for lav normering.

For de børn og forældre, som oplever dette, er det bestemt ikke godt nok. Men jeg kan garantere, at alle - byrådet, ledelse og medarbejdere i de enkelte dagtilbud - gør alt, hvad der er muligt for at skabe den trygge hverdag, som er så afgørende for børnenes trivsel og udvikling.

Når det er sagt, så erkender jeg fuldt ud, at personalet har travlt og til tider er presset i deres pædagogiske arbejde. Det glæder mig, at der til trods for travlheden også bliver prioriteret tid til efteruddannelse og medarbejdertrivsel. Det er vigtigt, at institutionernes personale løbende bliver efteruddannet. At det rent faktisk lykkes, afspejles i de særdeles gode trivselsmålinger, vi har høstet i såvel dagtilbud som skolerne.

Publiceret 30 September 2019 05:00