Helsingørmotorvejen. Arkivfoto.

Helsingørmotorvejen. Arkivfoto.

DEBAT:

Helsingørmotorvejens støj

"Måske skulle Fredensborg kommune kortlægge Helsingørmotorvejen for støj, der hvor den går igennem kommunen?," skriver debattøren i dette indlæg

Carsten Primdahl Lorentsen, Plantagevej 19, Fredensborg

Byrådsmedlem Thomas von Jessen skal have tak for, at han i avisen den 24. september gør opmærksom på støjgenerne ved Helsingørmotorvejen, når den passerer igennem Nivådalen. Og samtidig gør opmærksom på, at der er en statslig pulje til støjbekæmpelse.

Bysamfund som Vejenbrød, Niverød og Langstrup mærker støjen. Motorvejen passerer Nivådalen og er anlagt i den østlige udkant af den lave Langstrup mose. Står man på Lønholtvejen ved Langstrup ca. en kilometer fra motorvejen, er der en konstant summen af biler fra vejen op igennem det flade moseområde. Kommer vinden ind mod Langstrup er støjen endnu voldsommere. På en forårsaften i den østlige del af mosen er det næsten umuligt at høre fuglene synge.

Jeg vil opfordre Fredensborg Byråd til at arbejde videre med planer om en støjreduktion fra Helsingørmotorvejen.

Det kunne for eksempel ske ved store støjvolde af jord, der hvor vejen passerer flade lave områder i landskabet samt støjdæmpende asfalt. På de strækninger hvor vejen skærer igennem bakker og højdedrag i landskabet, er der markant lavere støj.

Måske skulle Fredensborg kommune kortlægge Helsingørmotorvejen for støj, der hvor den går igennem kommunen? Og i et samarbejde med vejdirektoratet begynde at lægge planer for, hvordan støjen kan reduceres. Til gavn for det omgivende samfund og dets borgere langs med motorvejen.

Den øgede støjbelastning fra Helsingørmotorvejen forårsaget af en stærkt forøget biltrafik, kan samtidig kun være en opfordring til at udbygge den kollektive trafik og få flere bilister over i bus og tog. Og ad den vej reducerer trafikstøj i al almindelighed og klimapåvirkningen i særdeleshed.

Publiceret 28 September 2019 06:00