Poul Juul. Foto: Peter Mailand

Poul Juul. Foto: Peter Mailand

DEBAT:

Kommunen holder Fredensborg By for nar

"Planen er hverken til gavn for byens borgere, turister, handlende eller andre. Skrot den og start forfra," skriver Poul Juul i dette læserbrev

Poul Juul, Kovangen 532, Fredensborg

På Rådhuset tales om 'sure gamle mænd – og kvinder'. Etiketten påføres os, der ikke kan lide kommunens planer. Men vi, der har boet længe i Fredensborg, føler en særlig forpligtelse til at stå vagt om, beskytte og bevare Fredensborg By, som det helt særlige sted, hvor vi bor. Derfor falder vi ikke for politikeres, embedsmænds, konsulenters og arkitekters smarte ideer til at forandre vores by uden forståelse for dens egenart.

Sporene skræmmer: For ca. 40 år siden gennemførte humlebækkerne et uhyggeligt overgreb mod Jernbanegade og forsynede os med betonbygninger, der stadig skæmmer. Vi vil ikke påtvinges kommunale investeringer, hvis væsentligste begrundelse er at legitimere investeringer i andre bydele. Hvis vi er sure, er det på de politikere, der uden indsigt og omtanke vil hærge vores by til ingen nytte.

I syv år har vi diskuteret et byfornyelsesprojekt, hvis oprindelige formål var mere gang i handelen i Jernbanegade. Midlet skulle være arkitektens projekt. Men projektet virker ikke, og embedsmændene har derfor snedigt drejet sagen, så midlet, arkitektens projekt, er blevet selve målet. Engang kostede det store projekt til 50 mio. kr. RealDania var med fra starten, men stod af. Mærskfonden er også stået af. De to fonde har sikkert indset, at projektet er håbløst. Tilbage står Byrådet med magt til at fyre 20 mio. skattekroner af på et amputeret projekt. Med fradrag af projektering er der ca. 13 mio. kr. tilbage.

Den såkaldte borgerinddragelse gennem de sidste tre år har været en demokratisk parodi.

Beregninger over p-pladser er stadig forkerte. Turismeeffekten er et luftkastel. Der bruges 150.000 kr. skattekroner på at fjerne det velfungerende private 'Vaffelhuset'. Det allerværste er, at politikerne stadig vil fjerne hele det velfungerende område foran slottet med ca. 50 pakkeringspladser, som i dag bruges af besøgende til slottet og slotshaven, kirkegængere, is-spisere og besøgende til Kulturhuset.

Planudvalget og Økonomiudvalgets har i august 2019 sendt projektet i forslået form til Byrådets godkendelse den 3. september. Beskrivelsen er uforståelig, ren kautervælsk. Den begrænsede plads her tillader ikke dokumentation af alle tåbelighederne. Planen er hverken til gavn for byens borgere, turister, handlende eller andre. Skrot den og start forfra.

Tak til Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti fordi I stadig stemmer mod byrådsflertallets planer. Vil det være for meget at bede om, at politikere fra andre bydele respekterede, at rigtig mange i Fredensborg By ikke ønsker dette projekt?

Publiceret 30 August 2019 06:00