DEBAT: Ældrevagthunden er løs!

"I disse uger er kommunerne igen i fuld gang med at planlægge, blandt andet, mulige besparelser på ældreområdet," skriver debattøren i dette indlæg

Michael Huusom, Formand Ældre- Socialpolitisk Udvalg. Ældre Sagen Fredensborg Kommune

I disse uger er kommunerne igen i fuld gang med at planlægge, blandt andet, mulige besparelser på ældreområdet. Hvor skal man skære ned på ældres velfærdspleje, og hvor skal brugerbetalingen hæves?

I vores omegnskommuner tales der om at trappe rengøringen ned til hver tredje uge, erstatning af bad med brugen af vådservietter, madserviceordninger for plejecentre og hjemmeplejen, øget brug af frivillige inden for social-humanistiske 'kommune' velfærdsopgaver, personelreduktioner i den - i forvejen underbemandede hjemmepleje, reduktion af §18 midler, brandsikkerheden på plejecentre og meget andet.

Hvad kan vi forvente i vores kommune?

Som bekendt er forhandlingerne om en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 blevet udskudt. Dette medfører at vores kommunes budgetkatalog mv. offentliggøres tirsdag den 3. september. I Ældre Sagen kalder vi budgetkataloget for 'administrationens spareforslag'. Selv om det bliver spændende, ligner kataloget nok sidste års katalog, hvor de ca. 25 % af forslagene nok ikke bliver godkendt af de folkevalgte byrådsmedlemmer (som gerne vil genvælges).

I Ældre Sagen mener vi/kæmper vi for, at når man har bidraget til at opbygge velfærdssamfundet, til at medfinansiere barselsorlov, børneinstitutioner, skoler, og SU til uddannelse – så skal velfærden også være der, når man har behov som svækket ældre. Derfor ser vi frem til ældrerelevante forslag i ”sparekataloget” fra kommunen.

Herefter ønsker Ældre Sagen tidligt at blive involveret i processen, og efter, politikernes fastlæggelse af de endelige besparingsforslag på ældreområdet, at få rimelig tid til at udarbejde vores 'Høringssvar'.

Kære Ældrechef i kommunen og byrødder tænk på det når I ved, at mere hver fjerde borger i kommunen er mere end 65 år i år 2020.

Men indtil vi ser resultater, så lad os alle hjælpes ad med at være vagthunde for ældreområdet.

Publiceret 17 August 2019 08:00