Det er især i landområderne at Fredensborg Kommune vil opgradere internettet.

Det er især i landområderne at Fredensborg Kommune vil opgradere internettet. Arkivfoto: Adobe Stock

DEBAT:

Fredensborg, vær varsom med 5G-dækningen

Fredensborgborger advarer mod konsekvenserne af ny mobilteknologi i hendes kommune

Af Elsebet Hansen, Højsagervej 16, Fredensborg:

På uge-nyt.dk 11. juli står der at ”Fredensborg Kommune vil have hurtigere internet”. Der står, at kommunen har sat 16 mio. kr. af til at forbedre dækningen i hele kommunen. Der nævnes forskellige tiltag, bl.a. fibernet og 5G. Mens fibernet er en velafprøvet teknologi der ikke har nogen sundhedsrisiko, forholder det sig helt anderledes med 5G.

5G står for 5. generation mobilteknologi, og det er ikke bare en videreudvikling af 2G, 3G og 4G som vi kender det fra mobiltelefonerne. 5G er baseret på militærteknologi og er grundlæggende helt anderledes i sit koncept.

Opstiller Fredensborg Kommune 5G master, bliver naboer og borgere udsat for op til 100 gange kraftigere baggrundsstråling end fra 4G masterne, der jo i øvrigt ikke bliver slukket. Sundhedsstyrelsen har indtil for ganske nylig skrevet på deres hjemmeside, at styrelsen ikke kunne udtale sig om 5G, da de ingen info havde desangående. Der har været høringer angående 5G arrangeret af forskellige patientforeninger og politikere, hvor Sundhedsstyrelsen har været inviteret, men valgte ikke at deltage.

Bemærkelsesværdigt er det, at Sundhedsstyrelsen, efter politikeren Julius Graakjær Grantzau fra Alternativet stillede Sundhedsministeren spørgsmål til evt. sundhedsproblemer i forbindelse med 5G og efterfølgende afholdt en høring sammen blandt andre Jan-Erik Messmann fra Dansk Folkeparti, først da skrev på sin hjemmeside, at der ikke er en sundhedsrisiko forbundet med 5G.

EU-kommissionens organ for ny miljøtrusler, kaldet Scheer, har udpeget 5G som en miljøtrussel (Information den 28. feb. 2019 – 5G er en miljøtrussel, som bør stoppes). Kræft optræder på WHOs liste over risiko ved elektromagnetisk stråling – læs 5G. Der er mere end 200 uafhængige forskere, som har advaret imod udrulning af 5G, en advarsel de danske politikere har modtaget.

Ved udrulning af 5G har politikerne brudt Århuskonventionen, som påbyder, ”at befolkningen skal inddrages i beslutningsprocesser på miljøområdet”. Det er ikke sket, på trods af viden om, at mikrobølger gør stor skade på såvel dyre- som planteliv. En advokatundersøgelse med et 70 sider langt responsum har endvidere vist, ”at etablering og aktivering af 5G netværk, således som det pt. foreligger beskrevet, vil være i strid med menneskeretlige og miljøretlige regler i EMRK, FN ́s børnekonvention, EU-regler samt Bern- og Bonn konventionen. Dette på grund af den meget betydelige videnskabelige dokumentation for, at radiofrekvent elektromagnetisk stråling er helbredsskadelig på mennesker (og særligt for børn), dyr og planter”.

Der er evidens for, at stråling kan/vil medføre bl.a. følgende sygdomme: Celler angribes og der opstår kræft, nervesystem – herunder hjernen angribes, det endokrine system og DNA ́et angribes, øget produktion af oxidativt stress og frie radikaler, øget forekomst af celledød, fertiliteten sænkes, en øgning af hjerte- og karsygdomme, ADHD, autisme og alzheimers.

Danmark har højere grænseværdier for elektromagnetisk stråling end det meste af verden. Bemærkelsesværdigt er det også at ingen forsikringsselskaber vil forsikre telecomindustrien for skader forårsaget af elektromagnetisk stråling.

Fredensborg Kommune burde tænke på borgernes sundhed samt dyre- og planteliv, fremfor muligheden for at downloade en film på 1,5 sekunder på en mobiltelefon. Når man i øvrigt med velafprøvet kablet internet kan downloade alt det man vil, også med meget høj hastighed, hvis det er dét, det kommer an på.

Publiceret 18 July 2019 11:30