DEBAT: Hvad sker der Per Gyrum Skole?

"Vi må håbe, at medlemmerne i Plan,-Miljø- og Klimaudvalget samt de folkevalgte er deres ansvar bevidst og anviser en anden placering, hvor Per Gyrum Skolen kan bygge en stor samlet skole," skriver debattøren i dette indlæg

Finn Zøllner, formand for bestyrelsen, Niverødgård, Fredensborg Boligselskab

Forældre til elever fra klasse 3P står som afsender af et indlæg i Ugeavisen for Fredensborg. Her er fremført, at KAB tidligere har fået godkendt byggetilladelse til opførsel af 2800 m2 boliger på grunden til skolens ejendom på Niverødgård.

Nu er det sådan, at for at få en byggetilladelse, så kræver det, at man ejer ejendommen. Man kan ikke få en byggetilladelse en anden mands ejendom, og hverken KAB eller Fredensborg Boligselskab har ejet skolens ejendom. Så det er mildt sagt forkert, hvad der står i indlægget. Det er meget beklageligt, at forældre til elever på Per Gyrum Skolen skriver direkte usandheder.

I samme indlæg skriver forældrene at udfordringer i de trafikale og parkeringsmæssige er blæst ud af proportioner.

I skolens bemærkninger til de mange høringssvar vedr. trafikforholdene i forbindelse med en udvidelse af Per Gyrum skolen har skolens ledelse foreslået: ”Man kan i samarbejde med kommunen lave en kys-og-kør bane på Nivåvej”.

Det er indlysende for enhver, der har prøvet at køre på Nivåvej mellem kl. 7.30 og 8.00 om morgenen, at det er fuldstændig absurd, at ca. 150 forældre i bil skal ind-og-ud fra en dertil opført afsætningsbane umiddelbart efter busstoppestedet.

Nivåvej er den eneste tilkørselsvej til motorvejen i hele området. Der er proppet med personbiler, busser, lastbiler og varevogne på dette tidspunkt. Det er noget af det mindst gennemtænkte og direkte trafikfarlige forslag, man kan forestille sig.

Bemærk også at skolen i høringsvaret skriver, at opførsel af en sådan kys-og-kør bane skal ske i samarbejde med kommunen. Det læser jeg som: Skatteborgerne i Fredensborg Kommune kommer til at betale for det!

Vi beboere i området og borgerne i kommunen må håbe, at medlemmerne i Plan,-Miljø- og Klimaudvalget samt de folkevalgte er deres ansvar bevidst og anviser en anden placering, hvor Per Gyrum Skolen kan bygge en stor samlet skole til glæde for elever og forældre.

En placering, hvor skolen ikke generer et stort antal af kommunens borgere og ikke udgør en risiko for trafiksikkerheden.

Publiceret 22 June 2019 06:00