DEBAT: Til forældre med børn på Per Gyrum Skolen: På med Ja-hatten

'Hvorfor skal en udvidet Per Gyrum Skole ubetinget ligge midt inde i et tæt bebygget boligområde?,' spørger debattøren i dette indlæg

Finn Zøllner, formand for afd. -bestyrelsen på Niverødgård, Fredensborg Boligselskab

Der har i lokale media været en række koordinerede indlæg fra Per Gyrum Skolens forældre, hvor borgere og politikere anmodes om at tage Ja-hatten på. Det er jeg enig i!

Ja til demokrati, ja til at skolen overholder gældende Kommuneplan 2017, ja til en tilværelse uden støj fra 260 elever, ja til borgerrettigheder, ja til at skolen overholder gældende tinglyst deklaration for færdsel for matrikel. Nr.1vo (skolebygningen), ja til at udvise hensyn til beboerne i området.

Det er som om, at skoleledelsen og forældre til Per Gyrum Skolen mener at have ret til at bryde al gældende lovgivning.

Hvorfor skal en udvidet Per Gyrum Skole ubetinget ligge midt inde i et tæt bebygget boligområde? Hvorfor skal en udvidet skole ubetinget placeres i et område, hvor de trafikmæssige adgangs forhold ikke er egnede til en skole med 260 elever? Hvorfor skal skolen ubetinget have ret til at bryde gældende tinglyst deklaration?

Afdelingsbestyrelsen på Niverødgård har intet mod Per Gyrum Skolen som institution. Vi har det helt fint med privatskoler, og vi er sikre på at skolen gør et godt arbejde.

Men det er en kendsgerning, at skolen i de sidste 4 år har påført os beboere store gener. Primært i form at støj, gentagne konflikter mellem elever og beboere og trafikmæssige udfordringer. Den påtænkte udvidelse vil have store personlige menneskelige omkostninger for os beboere på Niverødgård og for borgere i nærområdet.

Derfor kære skole og forældre: På med Ja-hatten og find en anden placering til en stor samlet Per Gyrum Skole, hvor I ikke ødelægger livet for en stor gruppe beboere og borgere i Kommunen. Det er trods alt os skattebetalere, der via tilskud udgør det økonomiske grundlag for skolen. En smule ydmyghed vil være på plads.

En udvidet Per Gyrum Skole skal ikke være på Niverødgård!

Publiceret 07 June 2019 08:58