DEBAT:

Venstre er skyld i nedskæring af privatskoler

"Hans Andersen skyder skylden på Socialdemokratiet, men hans eget parti er den faktiske bagmand," skriver debattøren i dette indlæg

Niels Rosendal Jensen, Medlem af bestyrelsen for Enhedslisten, Endrupvej 48 A, Fredensborg

Hans Andersen er pikeret over, at Socialdemokratiet ”vil tage millioner fra privatskoler”. Hans rygmarvsreaktion handler om det frie skolevalg. Bag denne floskel skjuler sig imidlertid ganske vigtige modsætninger og kampe. Det frie skolevalg var medvirkende til at udvikle en forestilling om, at skole, skolevalg og undervisning helst skal styres og tilrettelægges som økonomiske investeringer for den enkelte elev og dennes familie.

Det er altså Venstres strategi for privatisering, der er slået igennem. Først kvalte Venstre de små skoler som følge af Løkkes centralisering (kommunalreformen), hvorefter de små skoler på forældreinitiativ genopstod som privat- og friskoler. Det glemmer den ivrige korsridder helt og aldeles. Hans Andersen skyder skylden på S, mens hans eget parti er den faktiske bagmand. Interessant, hvor kort og selektiv hukommelsen er, og hvor kort vejen til håndvasken er!

Enhedslisten støtter ikke Socialdemokratiets temmelig forenklede måde at anskue den sag på - uden dermed at give Venstre og Hans Andersen ret. Privatskoler hører hjemme i skolelandskabet og skal ergo støttes. Men: Privatiseringen er meget mere omsiggribende og vedrører i dag den enkelte. Hvem kan leve op til idealer om aktive forældrevalg? Ikke alle forældre, derimod kun bestemte lag i samfundet. De samme lag kan udnytte de muligheder, der tilbydes. Hvad med dem, der ikke kan? Det er kernen i Venstres idé om social retfærdighed. Vi mener, at social retfærdighed skal omfatte alle.

Lad os gå videre ad Hans Andersens (glemte) vej. Hvem kan tale imod, at Mentor-Danmark og EduLab sætter sig tungt på ”markedet for lektiehjælp”? Næppe Hans Andersen og Venstre, der hylder markedskræfterne og markedets skjulte hånd uden at tænke videre over konsekvenserne.

Enhedslisten, Fredensborg, er grundlæggende uenig i, at offentlige mål skal sikres gennem private ydelser. Ydelserne kommer f.eks. fra MoMo, It’s Learning, Google og MeeBook. Men hvem siger, at platformenes algoritmer svarer til den praksis, der allerede fandtes blandt folkeskoens lærere? Og hvem stiller Google til ansvar, når de lovede mål ikke opfyldes i Fredensborg Kommune?

Tør man foreslå Hans Andersen at sætte sig ind i substansen og forstå, at lærere og skolepædagoger sædvanligvis tænker langsigtet i forhold til undervisning. Det kan vi ikke beskylde de private virksomheder for, fordi deres ærinde er at tjene penge.

Publiceret 23 May 2019 06:00