Per Frost Henriksen og Hans Nissen (S).

Per Frost Henriksen og Hans Nissen (S).

DEBAT: Sundhedshuse vil være en gevinst

"Socialdemokratiet går ind for nye Sundhedshuse i Nivå, Kokkedal og Fredensborg," skriver debattørerne i dette indlæg

Af Udvalgsformand Hans Nissen (S) og gruppeformand, byrådsmedlem Per Frost Henriksen (S) Fredensborg Byråd

Der bliver større konkurrence om de gode læger i årene der kommer. Der er allerede mange steder i Danmark problemer med at rekruttere praktiserende læger. Det er også en trussel, der både er aktuel og ikke bliver mindre her lokalt hos os.

Derfor har Fredensborg kommune i forbindelse med etableringen af pleje- og Rehabilitereringscentret i Humlebæk etableret et sundhedshus, der fra starten kommer til at indeholde praktiserende læger og psykolog. Der er gode muligheder for, at Sundhedshuset tætte beliggenhed til rehabiliteringscentret vil give muligheder for rigtigt god synergi for begge parter.

Derudover er der lagt op til dannelsen af et stærkt fagligt miljø, hvor de kan trække på fælles ressourcer og kompetencer som vi politisk tror på, vil være attraktive for læger og andre aktører også i fremtiden, så vi så at sige har fremtidssikret vores muligheder for at tiltrække først og fremmest gode læger men også andre aktører, så vi ikke kommer i samme situation som det ses andre steder.

Fredensborg kommune har fire bysamfund, og Socialdemokratiet har helt klart som mål, at vi finder muligheder for at etablere sundhedshuse i Nivå, Kokkedal og Fredensborg, som på linje med sundhedshuset i Humlebæk kan fremtidssikre vores lægedækning.

I Nivå er det naturligt, at det bliver indarbejdet som en del af Generationernes Hus i Nivå Bymidte, hvor der også er betydelige synergier at indhøste ved den tætte placering sammen med et kommende Plejecenter og i Kokkedal kunne det, afhængigt af ønskerne fra sundhedsaktørerne der, måske være en mulighed at indgå i et samarbejde med boligselskabet 3B.

I Fredensborg er vi meget positivt stemt overfor en placering af et Sundhedshus i forbindelse med en mulig flytning af biblioteket, men der er også andre nære muligheder som helt bestemt fortjener at bliver undersøgt. For det er vigtigt, at den løsning og placering, der bliver fundet i Fredensborg, er den rigtige.

Den rigtige løsning skal være en løsning, hvor flere aktører indgår, og ikke blot en løsning, der håndterer en enkelt læges behov. Det er der nemlig ikke meget fremtidssikring i. Det vil i øvrigt også være i modstrid med tankerne bag det nære sundhedsvæsen

Derfor er det også efter vores opfattelse vigtigt, at få øvrige aktører til at melde ind, dels hvad de ser som deres behov, dels om de overhovedet vil indgå i et sundhedshus. Der er jo ingen der kan tvinges, det er liberale erhverv, der selv bestemmer hvor de vil praktisere fra.

Publiceret 11 May 2019 06:00