Doctor consulting male patient, working on diagnostic examination on men's health disease or mental illness, while writing on prescription record information document in clinic or hospital office

Doctor consulting male patient, working on diagnostic examination on men's health disease or mental illness, while writing on prescription record information document in clinic or hospital office Arkivfoto.

DEBAT: Enestående mulighed for sundhedscenter

'Tænk hvilken mulighed for at få samlet blandt andet læger, sygeplejersker, tandlæger, fysioterapeuter, diætister, psykiatere, jordemødre, akupunktører og zoneterapeuter under samme tag,' skriver debattøren i dette indlæg

Jens Anton Hansen, Kovangen 434, Fredensborg

Ifølge den nye sundhedsreform med supersygehuse, skal langt flere sundhedsmæssige opgaver varetages af kommunerne.

Læge Henrik Rømers forslag til indretning af et sundhedscenter med mulighed for varetagelse af mange komplementære behandlingsarter er meget fremsynet og helt i tråd med sundhedsreformens intentioner.

Det er en helt enestående mulighed, kommunen har lige nu for at være visionær og fremtidssikre Fredensborgs borgeres sundhed ved at fremme nærheden til disse mangeartede faciliteter.

Det er fagligt godt for lægerne og diverse andre behandlere at være under samme tag og kunne udveksle erfaringer og i det hele taget støtte hinanden til gavn for os borgere.

Tænk hvilken mulighed for at få samlet blandt andet læger, sygeplejersker, tandlæger, fysioterapeuter, diætister, psykiatere, jordemødre, akupunktører og zoneterapeuter under samme tag. En så fantastisk mulighed får man vist kun én gang.

Centralisering af disse funktioner betyder også, at borgerne kan få klaret mange ting her og er fri for at skulle begive sig hen til andre steder, hvilket kan afholde nogen specielt mænd for at opsøge hjælp i tide.

Ved tidligt indgreb og behandling kan det offentlige spare penge.

Det er overvejende sandsynligt, at også byens handlende vil få gavn af et sådant sundhedscenter.

Vi har et meget velfungerende bibliotek, men ingen tvivl om at det vil være en fordel, at flytte biblioteket ned i stueplan, endnu flere vil så gøre brug af bibliotekets mangeartede tilbud.

Det bør være kommunen, der køber lokalerne og står som udlejer. At diverse brugere skulle være solidariske og hæfte for evt. ikke udlejede lokaler er en uholdbar og må for brugerne være en klar uacceptabel løsning.

Venstres Lars Søndergaards bemærkning af 25.04 om at lægerne er citat 'særdeles højtlønnede' er en meget usaglig bemærkning.

De potentielle brugeres indkomster tilsiger ikke, at de skal medvirke til at betale for evt. ikke udlejede lokaler, det må klart være kommunens ansvar.

I øvrigt synes jeg, at centeret for Kultur, Fritid og Sundhed har ageret på en meget utilfredsstillende måde i denne sag. En alt for langsommelig sagsbehandling, der undskyldes med travlhed. En helt uacceptabel nedprioritering af en sag med så stor betydning for borgerne. Først seks til syv måneder efter at Rømer rejste sagen, blev sagen forelagt politikerne og med indstilling om at give afslag til Rømers forslag. Politikerne burde have været inde i billedet på et meget tidligere tidspunkt og truffet afgørelse om sagens behandlingsprioritering. Denne langsommelige sagsbehandling har medført, at kommunen i år er kommet for sent til at søge midler fra den pulje staten havde afsat til etablering af sundhedscentre.

I sager, der er af så stor betydning for borgerne, må det være politikerne og ikke forvaltningen, der har ansvar for prioritering af sagsbehandling. Det er politikerne, vi borgere har valgt til at styre kommunen. Hvis vi skal undgå lægemangel her i byen, skal der handles nu.

Publiceret 30 April 2019 06:00