DEBAT: Vi har gode institutioner med dygtige medarbejdere

"Jo, vores personale løber stærkt, men mit indtryk fra de forældre, personale og ledere som jeg taler med er, at der generelt ydes en rigtig god indsats med børnene," skriver Per Frost Henriksen i dette indlæg

Per Frost Henriksen (S), Formand for Børne- og Skoleudvalget

Tak til de mange forældre, der engagerer sig i debatten og i kommunens daginstitutioner. Det er en vigtig opgave vores dygtige og engagerede pædagoger og medhjælpere varetager med udvikling af jeres børn og selvfølgelig skal forholdene være i orden.

Indledningsvist vil jeg gerne slå to ting fast - Jeg tager gerne imod invitationen til dialog - faktisk mødes jeg sammen med områdeledere og forvaltning med de forældrevalgte områdebestyrelser allerede den 14. maj.. For det andet så deler jeg ambitionen om, at løfte børneområdet yderligere. Al forskning peger på, at gode institutionstilbud gavner vores børn resten af livet. Men det er en benhård prioritering og jeg ser gerne en bedre service på de andre velfærdsområder også.

Når det er sagt, så må jeg dog også slå fast, at jeg ikke kan genkende det billede I tegner af dagligdagen i vores institutioner. Jo, vores personale løber stærkt, men mit indtryk fra de forældre, personale og ledere som jeg taler med er, at der generelt ydes en rigtig god indsats med børnene. Og ja, der er færre voksne i ydertimerne, men også færre børn og ja vores medarbejdere skal have en pause i løbet af en arbejdsdag, men arbejdet søges altid tilrettelagt, så der er aktiviteter med børnene - også når de voksne på skift holder pause.

Og også når man ser på statistikken ser det pænt ud. I følge Danmarks Statistik har kun 10 kommuner i Danmark en højere normering på 0-2 års området end vi har - eller sagt med andre ord 87 kommuner har samme eller en dårligere normering end Fredensborg Kommune. På 3-5 års området er det tre fjerdedele af kommunerne der har samme eller dårligere normering. Om det er godt nok - det er selvfølgelig en subjektiv vurdering. Jeg så som nævnt gerne at vi lå endnu højere - og derfor har vi også løftet børneområdet både i 2018 med 3 mio. kr. årligt, og i 2019 med yderligere 2,3 mio. årligt. Det er altså et pænt løft i forhold til de seneste tal fra Danmarks Statistik som er tilbage fra 2017.

Kan vi bruge vores ressourcer endnu bedre. Måske, og det er en oplagt drøftelse for områdebestyrelser og ledelserne i vores institutioner - og den dialog ser jeg frem til at deltage i når jeg snart mødes med områdebestyrelserne.

Publiceret 23 April 2019 08:00