Arkivfoto.

Arkivfoto. didesign - stock.adobe.com

DEBAT: Vi styrker det nære sundhedsvæsen i Fredensborg

"For borgerne i Nordsjælland betyder det bl.a., at der på forhånd er øremærket ekstra 226 mio. kr. til moderne sundhedshuse og flerlægepraksis foruden ekstra penge til kompetenceudvikling og flere hænder," skriver Sophie Løhde i dette indlæg

Af innovationsminister Sophie Løhde (Venstre), folketingskandidat Nordsjællands Storkreds

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen er en grundsten i vores velfærdssamfund. Sådan skal det blive ved med at være. Derfor har regeringen og Dansk Folkeparti netop indgået en ambitiøs sundhedsaftale, der også vil betyde vigtige forbedringer for sundhedsvæsnet i Nordsjælland og for borgerne i Fredensborg.

Først og fremmest styrker vi det nære sundhedsvæsen, så flere sundhedstilbud kommer tættere på borgerne i Fredensborg. Derfor investerer vi nu ekstraordinært 8,5 mia. kr. i en ny Nærhedsfond, så vi bl.a. kan sikre 2.000 flere sygeplejersker, ekstra akutberedskaber, nye sundhedshuse og flere praktiserende læger.

For borgerne i Nordsjælland betyder det bl.a., at der på forhånd er øremærket ekstra 226 mio. kr. til moderne sundhedshuse og flerlægepraksis foruden ekstra penge til kompetenceudvikling og flere hænder. Nogle kommuner er allerede langt fremme og har bygget sundhedshuse i deres kommune. De vil i stedet kunne bruge pengene på fx flerlægepraksisser, så det bliver mere attraktivt at være praktiserende læge i kommunen. Målet er et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen. For desværre oplever alt for mange borgere i dag manglende sammenhæng i deres behandling og forløb på tværs af sygehus, kommune og almen praksis. Derfor etablerer vi også 21 nye sundhedsfællesskaber, der skal bygge bro og binde sundhedsvæsenet bedre sammen. I Nordsjælland vil det også betyde en markant større nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet for borgerne.

Sundhedsaftalen betyder også, at Nordsjælland kan se frem til et nyt ekstra akutberedskab i form af en ambulance, akutbil eller akutlægebil. Dermed vil borgerne fremover få hurtigere hjælp, hvis de bliver ramt af akut sygdom eller kommer ud for en ulykke.

Publiceret 03 April 2019 06:00