Charlotte Bie mener, at skolen har vist hensyn til naboerne.

Charlotte Bie er kommet i modvind i forbindelse med planerne om at udvide Per Gyrum Skolen i Nivå.

DEBAT: Per Gyrums Skolens vokseværk

Af Mogens Larsen Mariehøj 267 2990 Nivå:

Per Gyrum Skolen breder sig. For nogle år siden, dukkede en nyskabelse op i Nivå, nærmere betegnet i boligområdet Mariehøj og Niverødgaarden. Nyskabelsen var Per Gyrum Skolen, der etablerede sig på tre adresser, der tilsammen omkranser Mariehøj og Niverødgaarden. Per Gyrum Skolen markedsførte sig med værdier og menneskesyn, kun de færreste kan være uenige i.

Nu ønsker Per Gyrum Skolen at ekspandere med 7-800 kvadratmeter, en nærmest eksplosiv udvidelse, og det på den af de tre adresser, der ligger klos op ad Niverødgaarden og som omkranses af Mariehøj, og dermed til størst gene for naboerne.

Det har vist sig, at Per Gyrum Skolens værdier og menneskesyn udelukkende gælder i forhold til skolens egne elever og lærere. Værdier og menneskesyn kommer på ingen måde til udtryk i kommunikationen med naboerne. I den dialog er det Per Gyrum Skolens identitet som virksomhed og investering der fremhæves, tillige med ønsket om sorte tal på regnskabet. Nu er der tale om en virksomhed, mere end om en institution.

En virksomhed, der støjer og generer omgivelserne. Når naboerne giver udtryk for bekymring i forhold til øget trafikbelastning og pres på p-pladser, fejes denne bekymring til side, af skolens leder Charlotte Bie, med en bemærkning om at hun vil etablere en ”kys og kør” lomme på Nivåvej. På samme urealistiske måde tilbagevises andre bekymringer.

Charlotte Bie udtaler også at Per Gyrum Skolen tager ”rimelige hensyn” til naboerne, deres klager og bekymringer. Hvad Charlotte Bie ikke siger er, at det udelukkende er hendes opfattelse af hvad ”rimelige hensyn” er. Det er ikke ”rimelige hensyn” der er defineret i dialog med skolens naboer.

Per Gyrum Skolen demonstrerer i hverdagen en ligegyldighed og manglende vilje til at indgå i dialog med naboerne. En holdning, der også kommer til udtryk i hverdagen.

En tilbygning på 7-800 kvadratmeter i haven ved skolen, vil gøre det endog meget vanskelig for eleverne at kunne udfolde sig udendørs på skolens matrikel. Det er allerede i dag vanskeligt. På samme måde som Japansk Pileurt, vil Per Gyrum Skolens aktiviteter brede sig til de omkringliggende arealer. Hverken aftaler, begrænsninger eller hegn vil kunne forhindre denne udvikling.

Derfor bør Per Gyrums Skolens udvidelsesplaner stoppes af de ansvarlige politikere.

Publiceret 15 March 2019 08:00