Naboerne frygter, at larmen fra Per Gurym Skolen vil stige, hvis skolen får lov til at udvide. Det er skolen til venstre og beboerne til højre. Foto: Peter Mailand

Naboerne klager over larmen fra Per Gyrum Skolen. Det er skolen til venstre og beboerne til højre. Foto: Peter Mailand

DEBAT: Stadig NEJ til stor Per Gyrum Skole

Af Finn Zøllner, formand for afdelingsbestyrelsen på Niverødgård:

I indlæg 5.3.2019 skriver skoleleder Charlotte Bie: ”Vi har vist hensyn – indenfor rimelighedens grænser”.

Da bygningen blev solgt til Charlotte Bie indgik en tinglyst deklaration i købet. I denne står ordret: ”Færdselsretten omfatter alene ret til gående færdsel og retten til ophold må alene ske, så der ikke er gener for de omboende som følge af røg, støj eller lignende”.

Denne tinglyste deklaration er brudt hver eneste dag fra den dag, da skolen startede for 3,5 år siden. Det kan samtlige beboere på Niverødgården skrive under på. Der ER påført de omboende gener.

Der har ikke været en dag uden løbende elever, skateboardere, færdsel på løbehjul, boldspillende elever og jeg kunne blive ved. Alt sammen med et højt støjniveau. Det er ikke at vise hensyn indenfor rimelighedens grænser - og det er slet ikke at overholde den tinglyste deklaration.

Vi har klaget til Kommunen over de gener, som skolen påfører os beboere. Hvorfor vil Kommunen ikke pålægge skolen at overholde den tinglyste deklaration?

Det var en fejl, at Kommunen i sin tid gav tilladelse til at en privat virksomhed kunne drive skole i hovedbygningen midt inde i et boligområde. Det har de sidste 3,5 år dokumenteret.

Nu må vi borgere anmode Byrådet om at tænke sig ekstra godt om og stoppe udarbejdelsen af en lokalplan, der muliggør en udvidelse af en privatskole til 250-260 elever midt inde i et beboelsesområde. Alt andet vil være forkert og i modstrid med både borgernes ønske og i modstrid med Kommuneplanen for både 2013 og 2017.

Publiceret 14 March 2019 07:00