DEBAT: De savnede køreplaner

'Movia henviser kunderne til at hente afgangstiderne på mobiltelefonen,' skriver debattøren i dette indlæg

Af Jens Erik Christiansen, Åtoften 131, Nivå

Movia har valgt ikke at opsætte køreplaner på busstoppestederne, og henviser i stedet kunderne til at hente afgangstiderne på mobiltelefonen. En beslutning der har vakt stor misfornøjelse blandt mange ældre og gamle, blandt andre undertegnede.

På Movias repræsentantskabsmøde d. 6. september sidste år blev selskabets 'digitaliseringsstrategi' (hvilket ord!) drøftet ganske kort. Det fremgår af mødereferatet, at Fredensborg Kommunes repræsentant, byrådsmedlem og folketingskandidat for S, Per Frost Henriksen, ikke deltog i mødet.

Det ville alligevel være interessant at høre, hvad Per Frost Henriksen mener om dette 'digitale fremskridt', om han vil vil foretage sig noget for at afhjælpe problemet for os gamle og i givet fald hvad?

Publiceret 26 February 2019 05:00