Niverødgård beboere er stærkt kritiske over for en lokalplan, der skal give Per Gyrum- Skolen lov til dt udvide.

Niverødgård beboere er stærkt kritiske over for en lokalplan, der skal give Per Gyrum- Skolen lov til dt udvide. Arkivfoto: Fred Jacobsen

DEBAT: Stor Per Gyrum Skolen, nej tak!

Flere elever vil medføre mere støj, mener afdelingsformand i Niverødgård

Af Finn Zøllner, formand for afdelingsbestyrelsen på Niverødgård:

Fredensborg Kommunes Økonomiudvalg har besluttet, at der skal udarbejdes en ny lokalplan og et kommuneplantillæg, der muliggør nyt stort byggeri i de grønne områder syd for Niverødgård, hvor Per Gyrum Skolen i dag driver skole i det gamle hovedhus.

Kommunen og administrationen er ikke ubekendt med de mange problemer, som specielt beboerne på Niverødgård har oplevet med Per Gyrum Skolen. Hvorfor så anbefale, at der skal udarbejdes en lokalplan, der muliggør en stor udvidelse af Per Gyrum Skolen?

Hvem skal dække de økonomiske tab, som vil blive påført Niverødgård-afdelingen ved en udvidelse af skolen med en over 100 % stigning i elevtallet? Der er allerede beboere, som er flyttet pga. støj fra skolens elever, og med den foreslåede udvidelse vil der blive beboerflugt fra Niverødgård.

Jeg har som formand for boligafdelingen Niverødgård oplevet en manglende interesse fra skolens side for at gøre noget ved problemerne. Skolen reagerer ikke på vores klager over de meget støjende elever. Vi beboere har siden skolens start ikke kunnet bruge vores sydvendte solbeskinnede gårdsplads og grønne område pga. støj fra kl. 8 til 14.

De beboere, der har have ud mod ”skolegården” kan ikke benytte deres haver i skoletiden. Beboere, der har vinduer og/eller altandøre ud mod skolegården må holde døre og vinduer lukket alle hverdage.

Mariehøj-afdelingen har flere blinde og svagtseende beboere, som dagligt krydser tilkørselsvejen til skolen. Allerede i dag er vi generet af de mange biler, men med mere end en fordobling af elevantallet, så bliver det et farligt trafikhelvede.

Det er ubegribeligt, at Kommunen ved en ny lokalplan kan godkende en udvidelse af skolen. Det er skønt med alternativer til folkeskolen, men det skal være privatskoler, hvor bestyrelse, ledelse, lærere og elever forstår at udvise respekt for nærmiljøet - og det er ikke tilfældet for Per Gyrum Skolen.

Derfor må en ny lokalplan, der tillader udvidelse af Per Gyrum skolen på Niverødgård, afvises på det skarpeste. Kommunen burde i stedet give skolen et påbud om at etablere den indgang til hovedbygningen uden for gårdspladsen, som vi beboere blev lovet ved skolens start.

Publiceret 18 February 2019 10:14