DEBAT: Minimumsnormeringer i daginstitutioner

"Vi har endnu til gode at se en lokal konservativ protest mod den hårrejsende arrogance, den konservative børne- og socialminister lagde for dagen, da SF for et par uger siden forsøgte at få folketinget med på en beslutning om minimumsnormeringer i daginstitutionerne," skriver debattøren i dette indlæg

Af Ole Bergmann (SF), byrådssuppleant

De konservative her i kommunen har i en række læserbreve vist stort engagement i vores lokale folkeskole. De er glade for at være indenfor i varmen igen i forhold til folkeskolereformen.

Vi har endnu til gode at se en lokal konservativ protest mod den hårrejsende arrogance, den konservative børne- og socialminister lagde for dagen, da SF for et par uger siden forsøgte at få folketinget med på en beslutning om minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

Ministeren har tidligere affærdiget lignende forslag med argumenter som: ”kommunerne ikke har råd til det” eller ”det vil være gribe ind i det kommunale selvstyre”. Dennegang kaldte Mai Mercado det en ”skræmmekampagne”, når SF som agrument for forslaget fremlægger eksempel på eksempel på meget uheldige følger af de stramme normeringer, der gælder mange steder.

Fredensborg kommune er ikke blandt de værste på dette område, selvom andelen af uddannede pædagoger meget gerne måtte være betydeligt højere end i dag. Alligevel kan man sagtens dokumentere tilfælde, hvor en enkelt pædagog, pædagogmedhjælper eller en både uuddannet og uerfaren medhjælper bliver ladt alene i længere tid med ”ansvar” for en børnegruppe.

Det er helt uansvarligt alene på det helt praktiske plan, fordi der kan opstå akutte situationer, der kræver at den voksne går fra. At det også er en ringe situation for børnegruppen som sådan er jo en helt anden sag.

Vi glæder os til at se de konservative i aktion også for de yngste medborgere.

Publiceret 11 February 2019 06:00