Hossein Armandi. Arkivfoto.

Hossein Armandi. Arkivfoto.

DEBAT: Dumpekarakter til byråds-partiet

"Det er ekstremt svært at se forskellen på partierne. I stedet burde man snakke om ét enkelt byråds-parti. Alle har de den samme holdning," skriver debattørerne i dette indlæg

Anders Korsgaard Pedersen, Hossein Armandi, Borgernes Stemme:

Man skulle ikke tro, at Fredensborg byråd består af hele otte partier. Det er ekstremt svært at se forskellen på partierne. I stedet burde man snakke om ét enkelt byråds-parti. Alle har de den samme holdning. Men er det ikke godt? Nej! Når alle siger og gør de samme ting, bliver lokale udfordringer ikke debatteret og nærdemokratiet tager skade.

Forskellen mellem partierne er marginal bl.a. fordi det eneste, der diskuteres er symbolpolitik: Skal byrådet køre i bil til det årlige KL-møde i stedet for at tage det sædvanlig indenrigsfly? Bør man plante et træ for hver flytur?

Det er trist, at principper erstattes med populisme og et politisk fokus, der vender, som vinden blæser.

Fredensborgs byråds-parti får dumpekarakter for det forgående år. De har på blot et år formået at forringe kvaliteten for vores ældre på plejehjemmene samt skåret på børne- og skoleområdet. De ældre må undvære omsorg til fordel for en enkelt årlig pensionisttur, de unge kan ikke længere deltage på skolernes roste talenthold, og forældre må hoste op med flere penge idet fritidshjem omlægges til SFO’er. Oven i det hele så forsøger byråds-partiet at aflede opmærksomheden fra kommunens elendige vej- og stisystem ved at nævne murstensprojekter som Generationernes hus i Nivå og svømmehalsbyggeriet.

Byråds-partiet burde bruge tiden på rigtig politik og virkelige problemer. De burde f.eks. gøre noget ved at arbejdsløsheden blandt kommunens indvandrere og efterkommere er på hele 50 pct. - og dette trods højkonjunktur på landsplan. Der er også problemet med butiksdød i Fredensborg by og Nivåcenteret. Og så er der kommunens stigende udfordring med aldersskævheden, idet unge mennesker fraflytter og de nuværende borgere kun bliver ældre.

Borgernes Stemme holder hvad de lover, og følger byråds-partiets handlinger (eller mangel på samme) tæt i resten af valgperioden for at synliggøre disse for borgerne.

Publiceret 12 January 2019 06:00