Christian de Jonquières. Arkivfoto.

Christian de Jonquières. Arkivfoto.

DEBAT: Knogleskørhed – opråb

"Det antages at udgifterne til knoglebrud forårsaget af osteoporose, andrager op mod 12 milliarder årligt, hvor kommunerne står for 56 % af udgifterne," skriver debattøren i dette indlæg.

Christian de Jonquières (K), Kongevejen 38, Fredensborg, skriver:

Tidligere i år har jeg i et debatindlæg i Uge-Nyt i min egenskab af at være medlem af præsidiet for Osteoporoseforeningen, opfordret Fredensborg Kommune til at ansætte en fysioterapeut med den opgave at sætte fokus på knogleskørhed og andre livsstilssygdomme hos borgerne i vores kommune.

Sundhedsstyrelsen præsenterede den 26. november 2018 en rapport under overskriften ”En afdækning af den samlede indsats mod Osteoporose”.

Rapporten beskriver, at antallet af danskere med osteoporose er steget markant igennem de seneste år, der er således 172.400 personer, der er diagnosticeret med osteoporose og får behandling herfor. Det reelle tal er ifølge diverse beregninger omkring 2-3 gange højere, altså ca. 550.000. For så vist kendte tal.

Det antages at udgifterne til knoglebrud forårsaget af osteoporose, andrager op mod 12 milliarder årligt, hvor kommunerne står for 56 % af udgifterne.

Tallene forventes at stige i årene fremover som følge af den demografiske udvikling.

En stor del af udgifterne vil imidlertid med sikkerhed kunne spares gennem en øget indsats.

I et debatindlæg i Politikken den 9. december 2018 har Bente Langdahl og Torben Harsløf, professor, overlæge dr.med. PH.D og overlæge PH.D begge fra Århus Universitet peget på vigtigheden af et tværsektorielt samarbejde.

De stiller spørgsmålet ”Er det sygehuset, der skal uddanne diagnosticerede patienter eller er det en kommunal forpligtelse?”.

Det forholder sig således, at kun godt 25 danske kommuner har oprettet osteoporose skoler (dvs. rehabiliteringsforløb målrettet osteoporoseramtes særlige behov).

De fleste af dem ligger i Region Nordjylland, men ingen i vores region.

Med dette juledebatindlæg skal jeg opfordre Fredensborg Kommune til sammen med vores gode seniorråd og måske også Ældresagen at påtage sig en særlig aktiv rolle med henblik på opsporing af knogleskørhed og rettidig behandling i vores kommune.

Der kan herved langsigtet spares omkostninger, ligesom der kan bidrages til et bedre og meget mere værdigt liv for den enkelte som rammes af osteoporose og for nogens vedkommende endda uden at vide det.

Ved at vores kommune, der omfatter meget smukke naturområder med mulighed for motion og stavgang, lægger vægt på livskvalitet.

Lad os som kommune med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens og Osteoporoseforeningens udmeldinger påtage os et særligt ansvar med henblik på udredning, forebyggelse og behandling af osteoporose.

Publiceret 23 December 2018 06:00