DEBAT:

Knogleskørhed - anvendelse af værdighedsmilliarden

Christian de Jonquières, medlem af Præsidiet for Osteoporoseforeningen, Kongevejen 38, Fredensborg

Med dette indlæg vil jeg gerne opfordre Fredensborg kommune til, når der i tilknytning til fastlæggelse af budget for 2019 skal tages stilling til indsatser under værdighedspuljen for 2019, at ansætte en fysioterapeut, der skal have til opgave at sætte fokus på knogleskørhed og andre livsstilssygdomme hos borgerne i vores kommune.

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven 2016 for perioden 2016 – 2019 blev det besluttet hvert år at afsætte en såkaldt værdighedsmilliard for at underbygge kommunernes værdighedspolitik på ældreområdet.

I 2017 fik Fredensborg Kommune tildelt kr. 7.632.000,00 og i 2018 kr. 7.956.000,00. Kun en begrænset del af disse midler er afsat til tiltag indenfor osteoporose-området. For årene 2017/2018 er afsat kr. 463.500,00 med henblik på en udvidelse af forebyggelse af fald.

Andre kommuner har haft mere målrettet fokus på problemstillingen. Holstebro Kommune lancerede således i efteråret 2016 et nyt tiltag, der sætter fokus på knogleskørhed. Kommunen ansatte en fysioterapeut, der skulle søge at udbrede viden om knogleskørhed og arbejde med at tilrettelægge et kommunalt osteoporose forløb med velfungerende løsninger. Efter min opfattelse et rigtig godt initiativ, som Fredensborg kommune sagtens kan tillade sig at kopiere.

På landsplan er der ca. 550.000,00 danskere over 50 år, der har risiko for at få lette knoglebrud i dagligdagen som følge af knogleskørhed.

I Osteoporoseforeningen er vurderingen, at op mod 400.000,00 danskere ikke ved, at de lider af knogleskørhed.

I foreningen mener vi, at sygdommen hører til en af vor tids største og mest skjulte folkesygdomme.

Hver 4. kvinde og mellem hver 6. – 8. mand bliver ramt af osteoporose med deraf følgende risiko for stærk svækket livskvalitet.

Gennem vejledning og en kommunal plan for håndtering af et osteoporose forløb kan der ydes en betydelig indsats. Der kan ikke kun spares mange penge, men vi kan også i betydelig grad bidrage til et bedre og meget mere værdigt liv for den enkelte, som rammes af sygdommen. Vi i Osteoporoseforeningen hjælper gerne kommunen med råd og oplysninger.

Publiceret 25 April 2018 20:00