Charlotte Sand opfordrer til at komme ud at se, hvorfor en lille skole fungerer så godt.

Charlotte Sand opfordrer til at komme ud at se, hvorfor en lille skole fungerer så godt.

DEBAT:

Hvad med at fortælle den gode historie om Karlebo Skole?

Af Charlotte Sand, formand for Forældreforeningen Karlebo:

Kære politikere og journalister,

Nu er der endelig kommet facts på bordet, nu ved vi, hvorfor en del af de lokale forældre fravælger Karlebo Skole. Uge-Nyt bragte artikler i sidste uge, som belyser årsagerne til fravalg. De negative historier har igen fyldt.

Hvis det virkelig står så skidt til, som man umiddelbart læser, så er det da bare med at få skolen lukket og reddet de stakkels børn, som går der.

Et klogere valg vil være at spørge alle de familier og elever, som faktisk går på skolen og derfor kender den, hvordan det rent faktisk er. Og her vil man få den anden side af sagen at høre:

Hvordan små klasser skaber overskuelige miljøer, hvor ingen bliver overset eller mobbet. Hvor alle kender alle, hvilket giver en grundlæggende tryghed, som er forudsætningen for optimal læring. Hvor undervisning på tværs af klassetrin faktisk gør, at den enkelte elevs behov bedre tilgodeses, så han/hun udvikler sig bedst muligt. Hvor test efter test viser, at det faglige niveau er enten helt på linje med resten af kommunens eller markant over.

For det er da rigtigt, at skolen er lille. Men er den FOR lille? Er det et problem, ligegyldigt eller faktisk fremmende for læring, at der undervises på tværs af klassetrin? Afvejningerne foretages individuelt i hver familie. For intet er perfekt - men hvad er egentlig bedst:

En (for) lille klasse? Eller 28 elever i samme klasse?

En (for) lille skole? Eller 6 nye 0-klasser, som på én gang skal begynde deres skoleliv - og finde sig til rette i en helt ny verden - sammen med 1000 andre børn?

Forældrekørsel til og fra skole eller klasser med mange tosprogede?

I Forældreforeningen Karlebo vil vi gerne opfordre politikerne til at handle. Selvom skolen er velfungerende med få elever, så kunne vi godt ønske os, at endnu flere fik gavn af vores helt unikke tilbud i form af en lille skole med stærkt forældreengagement, udeskoletilbud og differentieret undervisning på tværs af klasser. Der er ikke noget lignende i kommunen eller omegn, og skolen kan sagtens rumme flere elever.

Nu har politikerne passivt støttet skolen i mange år. På det seneste er der åbninger til at gøre en lille smule. Men hvor er den unikke markedsføring af et unikt kommunalt skoletilbud? Hvor er forsøgene på at informere de mange elever, som alligevel fravælger deres lokale distriktsskole om, at der findes et kommunalt tilbud, som måske kan opfylde deres behov - og koster kommunen færre penge?

Og hvor er mediernes interesse i den gode historie?

Hvorfor kommer I ikke og spørger alle dem, som faktisk går på skolen, hvordan de oplever den? Mangler der venner? Er det svært at komme videre på nye skoler efter 5.klasse, fordi fagligheden halter? Keder man sig eller bliver undervisningen for svær, når man undervises på tværs af årgange???

Forældreforeningen Karlebo tager meget gerne imod journalister, der har lyst til at møde elever og familier fra Karlebo Skole. Eller måske følge med en dag i Udeskolen eller opleve, hvordan en integreret klasse egentlig undervises i matematik.

Forældrene har længe stået alene med den store opgave, det er at markedsføre skolen bredere. Der er brug for, at både politikere, administration og medier også gør deres del. Ikke bare fordi skolen er vital for Karlebo som landsby-samfund. Men fordi den er et helt unikt læringstilbud i Fredensborg Kommune til glæde for eleverne og deres familier.

Så politikere - hvilke aktive tiltag planlægger I?

Journalister - kommer I og formidler den anden side af virkeligheden?

Publiceret 24 April 2018 07:00