Sådan ser Prins Henriks Kongebro ud i dag.

Sådan ser Prins Henriks Kongebro ud i dag.

DEBAT:

Prins Henriks Kongebro – endnu en gang

Tinne Borch Jacobsen, byrådsmedlem (V), Fredensborg Kommune

Kongebroen, som blev givet til prins Henrik som markering af hans 60-års dag i 1994 og finansieret af efter bidrag fra private, firmaer og fonde, henligger efter års forfald som det modsatte af en fejring af prinsen. Midt i den slotshave, som delvis skal være prinsens sidste hvilested, og som glæder og til-trækker både lokale og turister. Det kan vi ikke være bekendt, hverken over for modtageren eller giverne.

Tiden er i den grad inde til at genrejse broen til prinsens ære, selvom det er for sent for ham at nyde den. Til gengæld til glæde for enhver, der gerne vil kunne nyde søen og parken fra broen.

Det var i sin tid Bevaringsforeningen for Fredensborg, der stillede sig i spidsen for indsamlingen til opførelse af broen, og for projekteringen og gennemførelsen af byggeriet. Men med en gave hører ikke nødvendigvis en vedligeholdelsespligt, og tilsyneladende er broen nu vedligeholdelsesmæssigt herreløs, og i så ringe forfatning at den er spærret for adgang.

Mon ikke der i disse dage efter prinsens død og bisættelse er klangbund for at skride til handling. I første omgang kunne Slots- og Ejendomsstyrelsen, der formentlig fører tilsyn med broen, redegøre for hvilke overvejelser man har gjort sig i forbindelse med afspærringen af broen for offentligheden.

Måske kunne Bevaringsforeningen atter stille sin ekspertise til rådighed for restaureringen, som det efterhånden må være en offentlig opgave at finansiere.

Slotsparken er ganske vist ikke byrådets ”territorium”, men dog alligevel i høj grad en lokal og fælles interesse.

Derfor foreslog jeg forleden på Økonomiudvalgets møde, at vi fra Byrådets side mindede de ansvarlige om at Kongebroen ser Herrens ud, hvor den istedet skulle tage sig kongeligt ud.

Det var der opbakning til. Forhåbentlig er der nogen, der hører efter.

Publiceret 26 February 2018 15:00