DEBAT:

Omfartsvej! Tys tys

Af Ole Bergmann, Pilevej 16, Sørup, Fredensborg:
Mødet i Den gl. Biograf i Fredensborg om og mod modulvogntog forløb rigtig godt, men det undrer mig stadig, at så mange borgere og politikere kunne vandre så længe omkring den varme grød uden at gå i lag med den.
Af mange af indlæggene fremgik det tydeligt, at modulvogntogenes indkørsel på hovedvejen gennem Fredensborg kun er toppen af et problem, der har været erkendt i årevis, og som stadig accelererer: Den kraftigt stigende mængde af biltrafik gennem byen. Enhver der bor i nærheden af A6 eller skal benytte den eller krydse den, er klar over det uholdbare i situationen.
Intet tyder på, at stigningen ikke bare vil fortsætte og derfor udgøre et stadigt stigende problem for Fredensborg by og dens borgere. Der er ikke meget, der tyder på, at der vil blive taget initiativer, der kan få flere bilister over i den kollektive trafik.
Den eneste reelle løsning hedder en omfartsvej, og de fleste ved, at der i mange mange år har ligget et projekt, der indbefatter en forlængelse af Overdrevsvejen fra Isterødvejen til Fredensborg Kongevej og Helsingørmotorvejen.
Det betyder store indgreb i naturværdier i Grønholt og Lønholt m.v., som på en eller anden måde skal vejes op mod de værdier, der er på spil i Fredensborg by.
I biografen blev der nævnt støjproblemer, farlige situationer, når gående og cyklende og bevægelseshandicappede og børn skal krydse hovedvejen, farlig skolevej og problemer for turismen som følge af de nye lastbiltyper, men disse problemer er i høj grad allerede til stede og vil som nævnt bare blive værre.
Selvom man besluttede en omfartsvej i morgen, vil den formentlig ikke blive realiseret i min levetid, men man bør tage fat på diskussionen. Fredensborg by som kulturby og turistby ville i den grad profitere af en anden trafiksituation.

Publiceret 10 October 2016 08:00