Tinne Borch Jacobsen (V), byrådsmedlem i Fredensborg.

Tinne Borch Jacobsen (V), byrådsmedlem i Fredensborg.

DEBAT:

Venstre: Ikke en god vej for modulvogntog

Af Tinne Borch Jacobsen (V), byrådsmedlem, på vegne af Venstres gruppe i Fredensborg:
Jeg fortalte forleden om vore vanskeligheder med de kommende modulvogntog på et møde i Nordsjællands Trafiknetværk, og fremhævede følgende faktuelle forhold.
Fredensborg gennemskæres af den 2-sporede A6 med et mylder af trafikreguleringer og tilstødende sideveje mv. Fra Veksebo til Kratbjerg er der på en strækning på ca 3.000 meter:
Ÿ 2 stk rundkørsler
Ÿ 2 stk lysregulerede vejkryds
Ÿ 6 stk helleanlæg/midteradskillelse
Ÿ 4 stk ventresvingsbaner
Ÿ 7 stk uregulerede tilslutninger af sidevej med væsentlig trafikbelastning
Ÿ 39 stk udkørsler fra private ejendomme og virksomheder/institutioner
Beboelserne, og en enkelt institution, ligger tæt omkring A6 på hele ruten gennem Fredensborg.
IKKE en god vej for modulvogntog eller lastbiler. Hverken i forhold til fremkommelighed, trafiksikkerhed eller miljø.
De store vogne udleder både røg og støj under op - og nedbremsninger på deres vej gennem dette tæt befolkede, bebyggede og trafikerede område.
Muligheden for at samle Fredensborg By med fx Realdania-projektet fortabes, hvis vi får mere og ikke mindre tung trafik på A6. Rationalet bag modulvogntog er rigtigt, men kun hvis de kører på veje, der er egnede hertil, og det er A6 ikke.
Fremkommeligheden forringes, og den er i forvejen ringe fordi Fredensborg (modsat andre byer) ikke har alternative gennemgående trafikstrukturer, men er afhængig af A6 til betjening af både lokal og gennemgående trafik.
Hvor kan man ellers finde på at føre store vogntog ned gennem villakvarterer, når der er alternative ruter med større veje uden udkørsler. Så vidt vides ingen steder.
Jeg håber, det rækker til, at afsnittet om modulvogntog på A6 udtages af den gamle SR-regerings trafikaftale fra 2014. Det afgøres formentlig på et møde fredag eftermiddag.

Publiceret 26 August 2016 12:15