Vejdirektoratets argumenter om modulvogntog holder ikke, mener Poul Juul fra Fredensborg.

Vejdirektoratets argumenter om modulvogntog holder ikke, mener Poul Juul fra Fredensborg.

DEBAT:

Vejdirektoratet argumenterer usagligt

Af Poul Juul, Kovangen 532, Fredensborg:
Gennemsnitstal kan sommetider fortælle noget væsentligt. Men de kan også være misvisende.
I lektion 1 i statistik lærer man, at hvis du f.eks. går ud i køkkenet og lægger hovedet i en varm ovn og fødderne i en kold fryser, er din gennemsnitstemperatur måske stadig 37 grader, men det dækker over meget ubehagelige udsving.
Ligeså med Vejdirektoratets begrundelser for at tillade modulvogntog på A6 gennem Fredensborg By. Direktoratet baserer sin argumentation på gennemsnitstal, der er en dårlig beskrivelse af de faktiske forhold.
Vejdirektoratets argument 1 er, at fordelen ved modulvogntog er, at to af disse kan rumme, hvad tre normale lastbiler rummer. Underforstået, at så kommer der kun to modulvogntog, hvor der tidligere kom tre lastbiler.
Argument 2 er, at gennemsnitsforbruget af brændstof er mindre med modulvogntog. Da ruten motorvejen-Istederødvej er 10 km længere end ruten gennem Fredensborg By, koster dette alternativ flere penge.
Direktoratet synes at overse, at ingen i Fredensborg har argumenteret imod modulvogntog som sådan. Vi accepterer dem faktisk på motorvejen og Isterødvejen, som også er i Fredensborg Kommune. Men ikke gennem Fredensborg By.
Argument 1 om modulvogntogenes store kapacitet har intet med den konkrete sag at gøre, for det forholder sig slet ikke til de særlige forhold i Fredensborg By, for dels er der ingen garanti for, at antallet af lastbiler gennem Fredensborg By bliver reduceret til 2/3, dels er der en alternativ rute.
Argument 2 er ligeledes værdiløst, for i modsætning til gennemsnitsværdierne for brændstofforbrug har DFs Flemming Rømer påvist, at opbremsning og acceleration i Fredensborg By æder hele gevinsten ved at køre 10 km kortere ad A6 i stedet for motorvej-Isterødvejen.
Det er også værd at bemærke, at branchedirektør for Transport i Dansk Industri Michael Svane ikke afviser, at motorvejen og Isterødvejen kan være et fuldgyldigt alternativ til ruten gennem Fredensborg.
Det er et væsentligt udsagn, for som boende i Fredensborg Kommune kender Michael Svane de lokale forhold.
Et statsligt forvaltningsorgan som Vejdirektoratet skal træffe sine konkrete beslutninger på et sagligt grundlag. Ellers er de ugyldige.
Vejdirektoratet har ikke fremført et eneste konkret, sagligt argument for, at ruten gennem Fredensborg giver fordele fremfor ruten ad motorvejen og Isterødvejen.
Kun gennemsnitsbetragtninger, der vel har generel værdi, men intet siger om de konkrete forhold.
Vejdirektoratet bør droppe de generaliserende gennemsnit og i stedet se på de faktiske forhold i Fredensborg By.

Publiceret 24 August 2016 08:30