De Konservatives gruppeformand Christian de Jonquiéres.

De Konservatives gruppeformand Christian de Jonquiéres.

DEBAT:

Modulvogntog - vi følger sagen tæt

Af Christian de Jonquières (K), byrådsmedlem i Fredensborg:
Foranlediget af Lisbeth Gram Holdums debatindlæg i Uge-Nyt 9. august 2016 kan jeg, som en opfølgning på min konservative byrådskollega Ulla Hardy Hansens indlæg ”Fredensborgs trafikale akilleshæl”, supplerende oplyse, at Den Konservative Byrådsgruppe allerede primo juli skrev til Den Konservative Folketingsgruppes trafikordfører Rasmus Jarlov og vores politiske ordfører Mette Abildgaard, der er valgt i Nordsjælland, om emnet.
Vi har fra Mette Abildgaard fået en tilkendegivelse om, at hun er enig i, at det er svært at se, hvordan det kan være hensigtsmæssigt med modulvogntog gennem Fredensborg.
På opfordring har vi fremsendt udkast til spørgsmål til transportministeren.
Som følge heraf er der nu stillet følgende spørgsmål til ministeren: ”Hvad er ministerens holdning til, at Vejdirektoratet har givet tilladelse til at modulvogntogene kan køre gennem Fredensborg By på rute 6 og hvordan ser ministeren på afvejningen af fordele og ulemper i lyset af såvel trafiksikkerhed som forurening af transporttid som ligger til grund for Vejdirektoratets beslutning”?
Svar foreligger endnu ikke.
Den Konservative Byrådsgruppe følger sagen tæt og er som også anført af Ulla Hardy Hansen gået aktivt ind i processen med det formål at få tilladelsen omgjort.

Publiceret 13 August 2016 08:45