Arkivfoto

Arkivfoto

DEBAT:

Svenskere skal ikke afgøre Ring 5

Af Arne Lund, trafiksekretær i Enhedslistens Folketingsgruppe, Langebjergvej 260A, Humlebæk:

I sidste nummer af Lokalavisen hed det, at alle Regionsrådets partier bakker op om Ring 5. Det er ikke korrekt, men journalisten er undskyldt. Det fremgår nemlig ikke af referatet fra 21. september, at Enhedslisten havde en række indvendinger, som imidlertid ikke blev ført til protokols. Hvorfor? Skulle der skabes det indtryk, at hele rådet bakkede op om Ring 5?

Når Enhedslisten vender sig imod Ring 5-projektet - motorvej og bane samt HH-tunnel - er det, fordi svensk erhvervsliv ikke skal afgøre, hvordan vi planlægger vores trafikforbindelser. Hvorfor skal store dele af Nordsjællands natur ødelægges, blot fordi svenskerne gerne vil lidt hurtigere ned til de centraleuropæiske markedspladser?

Jeg kunne forstå, hvis ikke der fandtes alternativer, men det gør der: udbygning af den eksisterende jernbane og motorvej til færgehavnen i Trelleborg - der i øvrigt snart skal udvides med to nye færgelejer. I Skåne smadres ingen 'jomfruelig' natur, og her kan der bygges uden om tætte befolkningsområder. I Skåne er der ikke rekreative områder med stor betydning for et storbyområde, der vil lide skade. Så har svenskerne problemer med deres trafikforbindelser, må de klare dem derhjemme.

Vel skal et land bistå sine naboer, når der er brug for at sende passagerer og gods over grænserne, og det gør vi allerede. Fra Sverige er der to trafikveje ned gennem Jylland og ligeså på Sjælland HH-forbindelsen og Øresundsbroen. Og når nu Danmark bygger en Østersøtunnel, mon så ikke vi har gjort, hvad vi skulle, for at svenskerne kan komme hurtigere frem.

Det er bl.a. dette, debatten om Ring 5 skal handle om. Men i stedet er Ring 5-partierne hoppet på de vante fraser om vækst, og at vi må ikke blive et udkantsområde i Europa, og det vil ske, hvis vi ikke siger ja til de svenske planer.
Hvad med en smule sund skepsis og omtanke?

Publiceret 06 March 2011 07:30