Bynær natur omkring Humlebæk fotograferet i dette efterår af Annemarie Løppenthin.

Bynær natur omkring Humlebæk fotograferet i dette efterår af Annemarie Løppenthin.

Vær med til at styrke den lokale grønne politik

DN Fredensborg inviterer til debat 14. november på Krogerup Højskole

Danmarks Naturfredningsforening Fredensborg inviterer til debatmøde torsdag 14. november kl. 19-21.30 på Krogerup Højskole om Fredensborg Kommunes grønne politik. Byrådet har 30. september vedtaget en 'Grøn Politik', som sigter mod mål for naturen, klimaet og miljøet i kommunen.

Formand for plan-, miljø- og klimaudvalget Lars Simonsen vil præsentere kommunens visioner for bl.a. biodiversitet, forebyggelse af klimaforandringer og sikring af rent drikkevand. Desuden vil vicepræsident i Danmarks Naturfredningsforening Sebastian Jonshøj fortælle om, hvad naturkommuner er, og biolog og bestyrelsesmedlem i Vild med Vilje Rikke Milbak vil tale om, hvad man som borger kan gøre for at øge den biologiske mangfoldighed i haver, fællesområder, og på arbejdspladser.

Herefter kan mødedeltagerne tale sammen og eventuelt etablere lokale netværk om vigtige fokuspunkter i den grønne politik henover vinteren. Alle er velkomne. Gerne tilmelding pr. mail til fredensborg@dn.dk.

jesl

Publiceret 09 November 2019 09:00