Hvad sker der med Prins Henriks kongebro, spørger en læser om. Arkivfoto: Peter Mailand

Hvad sker der med Prins Henriks kongebro, spørger en læser om. Arkivfoto: Peter Mailand

DEBAT:

Restaureringen af Kongebroen bliver udført i etaper

Af
Jens Borsholt,

enhedschef

Center for Slotte og Haver

Slots- og Kulturstyrelsen

I et debatindlæg i Uge-Nyt Fredensborg 2. juli glæder en læser sig over at have læst i avisen, at Slots- og Kulturstyrelsen vil færdiggøre Kongebroen i Fredensborg Slotshave i 2019. Skribenten fortæller også, at styrelsen har haft tømmer liggende til den sidste del af istandsættelsen i tre år, og styrelsens anmodes nu om at komme i gang.

Jeg kan godt forstå, at det kan vække undren, at istandsættelsen af Kongebroen ikke bare gøres færdig på én gang, men som styrelsen også tidligere har forklaret i avisen, så er det økonomisk set en meget tung opgave at sætte broen i stand, da den er konstrueret på en kompliceret måde. Det er derfor nødvendigt at opdele istandsættelsen i etaper. Styrelsen er nødt til at prioritere benhårdt mellem de mange forskellige restaureringsarbejder, der skal udføres i forskellige etaper, og jeg kan i den sammenhæng oplyse, at styrelsen ikke når i mål med Kongebroen i år.

Det tømmer, som er indkøbt for år tilbage, er i dag stort set allerede blevet anvendt til broen på nær den lille rest tømmer, som læseren har lagt mærke til ved tehusene. Jeg kan oplyse, at Slots- og Kulturstyrelsen igen i år har indkøbt en ny mængde træ, som er klar til brug, når styrelsen fortsætter med istandsættelsen af Kongebroen.

Slots- og Kulturstyrelsen er meget opmærksomme på, at Kongebroen er savnet, og vi har den med i overvejelserne, når der prioriteres mellem styrelsens igangværende sager.

Publiceret 07 July 2019 10:00