Arkivfoto.

Arkivfoto.

DEBAT: Nu sker der noget - Gl. Humlebæk Fiskeleje og Louisiana parkering

Af
Freja Brabæk Kristensen (DF)

ITU udvalgsformand og byrådsmedlem

Vi er alle glade for, at Louisiana årligt trækker cirka 700.000 besøgende fra nær og fjern, børn, unge og ældre til kunstudstillinger og arrangementer. Vi er glade for, at have Louisiana i baghaven som vartegn blandt mange i Humlebæk og i Fredensborg kommune. Men med et støt stigende besøgstal igennem mange år følger naturligt ansvar for udvidelser af parkeringskapaciteten, for Louisiana kan vel ikke forvente, deres besøgende fortsat kan parkere langs Gl. Humlebæk Fiskeleje, på villavejene og op ad Krogerupvej mm. Særligt i weekenden er det næsten umuligt for lokale borgere, husejere og bløde trafikanter og ikke mindst udrykningsbiler at passere.

Sidste forår mødtes jeg med beboerne fra Gl. Humlebæk fiskeleje samt fra villavejene – her var bekymringen stor. Hos Dansk Folkeparti deler vi de velbegrundede bekymringer for bløde trafikanters sikkerhed, samt hvorledes den øgede trafik og uhensigtsmæssig parkering, uden for Louisianas matrikel, belaster vores fælles rekreative områder og kulturarv. Vi er derfor glade for, at de andre partier er enige med os i, at tiden er inde til at sikre Gl. Humlebæk Fiskeleje samt villavejene for yderligere gener og belastning. Budgetforligspartierne afsatte derfor i efteråret to millioner kroner til at sikre Gl. Humlebæk Fiskeleje, herudover blev 2,5 millioner kroner øremærket til parkeringsudvidelser som led i udvikling af Humlebæk by.

Det er derfor glædeligt, at vi nu med borgergruppens opbakning i 2019 kan igangsætte trafikale initiativer/foranstaltninger, så gæster til Louisiana vil have begrænset mulighed for at parkere langs vejkanten i det fredede Gl. Humlebæk Fiskeleje. I stedet vil man kunne passere med lav 30 km hastighed, og svage trafikanter vil kunne besøge det fredede rekreative område i tryggere rammer – vi glæder os til at se det færdige resultat.

Kommunens finansiering af parkeringsudvidelser kan naturligt ikke stå alene, hvorfor det forudsætter et finansieringssamarbejde med Louisiana for at få udviklet parkeringskapaciteten - et arbejde som allerede er i gang. Vi håber, Louisiana er indstillet på at samarbejde om kommunes løsningsforslag, så vi igennem en offentlig og privat prioritering kan komme tættere på at løse den fælles udfordring. Dette både af hensyn til Louisianas parkeringsbehov og hensynet til de lokale borgere og nærmiljøet.

Publiceret 08 June 2019 06:00