DEBAT: Gælder der andre regler, når et byrådsmedlem skal have byggetilladelser?

Af
Berit Haut

Mariehøj, Nivå

Fredensborg Kommune foretog en offentlig høring med teksten ”Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning af udvidelse af Per Gyrum skolen i Nivå, Niverødgården nr. 2”.

Der var kun to ugers tidsfrist på borgerhøringen, som udløb 12. marts kl. 23.59. Der indkom 52 høringssvar, heraf et fra Per Gyrum Skolen. 94 procent af svarene er imod en udvidelse af skolen på det nuværende grundlag.

Mandag 6. maj er sagen sat på dagsorden i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Det er med stor forundring, at jeg af punkt 86 læser bilag nr. 3 ”Bemærkninger til PMK fra Per Gyrum Skolen” samt især nr. 4 ”Høringsresumeet fra forældre m.fl. fra Per Gyrum Skolen” – ingen af dem er med dato.

Det lader til, at Per Gyrum Skolen løbende er blevet orienteret om de indkomne høringssvar fra borgerhøringen. Da det store antal høringssvar imod udvidelsen stod klart for dem, indsamlede de tilkendegivelser fra ægtefæller, ansatte og forældre – i alt 34 stk.

Hvor er lovligheden i at medtage et ”Høringsresumé” med 34 svar, som alle er afgivet, efter tidsfristen er udløbet, og som er skrevet på baggrund af kendskabet til borgerhøringens 52 svar? Det er jo de færreste, der 5 sider tidligere i sagsfremstillingen læser ordene ”efter tidsfristen”.

Selve bilaget/dokumentet indeholder ingen datoer eller tilkendegivelser af ”indkommet efter tidsfrist”. De mange ubekendte og uoplyste faktorer vedrørende eventuel udvidelse af Per Gyrum Skolen er tankevækkende. Tidligere afsluttede byggesager på Niverødgården 2 eksisterer ikke på weblager.dk og en skriftlig henvendelse i januar 2019 med anmodning om igen at gøre disse oplysninger offentligt tilgængelige, er fortsat ubesvaret.

Der eksisterer angiveligt ingen notater fra byggemøder med borgmester / planledelse. Der foreligger ingen aktuel, detaljeret byggeansøgning, Den udfærdiges først, når indholdet af en eventuel ny lokalplan/kommuneplan foreligger.

Angivelse af antal nuværende elever svinger gevaldigt – mellem 200 og 300. Men antal ansatte ligger stabilt omkring 40.

Den 1. oktober 2018 skriver Charlotte Bie til Borgmesteren: ” Jeg repræsenterer 250 børn og deres 500 forældre”.

Udateret skrivelse (bilag 3) ”Bemærkninger til PMK fra Per Gyrum Skolen” oplyser, at der er 40 medarbejdere, 300 elever og ca. 600 forældre.

Det er tidligere blevet oplyst, at der ikke er tale om udvidelse. August 2019 starter en ny 6. klasse.

På det halvårlige Borgmestermøde 5.11.2018 med planchefen tilstede, blev igen gjort opmærksom på fortsatte støjgener fra Per Gyrum Skolen.

Publiceret 04 May 2019 06:00