DEBAT: Til bestyrelsen for Per Gyrum Skolen

"Hvorfor insisterer Charlotte Bie så stædigt på, at en samlet Per Gyrum Skole absolut skal være på Niverødgård, midt inde i et tæt bebygget boligområde?," spørger debattøren

Af
Finn Zøllner

MBA

Niverødgården

Nivå

Dette er en henvendelse til bestyrelsen for Per Gyrum Skolen. Jeg skriver til jer som tidligere virksomhedsejer med erfaring fra bestyrelsesarbejde i flere virksomheder.

Som følge af skolens ansøgning om at opføre en ca. 800 m2 bygning på afdelingen ved Niverødgård er skolen kommet i skarp modvind i medierne.

Skoleleder Charlotte Bie fastholder at bygge og skriver i en mail til undertegnede ”vi bor dør om dør og kommer til det fremover”. Jeg blev for godt en uge siden af plan & Byg hos Fredensborg Kommune orienteret om, at sagen er under overvejelse, men måske ved Charlotte Bie noget, som jeg og andre borgere i kommunen ikke ved?

Men hvorfor insisterer Charlotte Bie så stædigt på, at en samlet Per Gyrum Skole absolut skal være på Niverødgård, midt inde i et tæt bebygget boligområde?

Skulle udvidelsen blive til virkelighed, så vil skolen som institution blive udsat for en langt hårdere negativ omtale end for nuværende. En negativ omtale som på længere sigt vil gøre det sværere at tiltrække elever, for hvilke forældre vil have deres børn på en skole, der konstant omtales negativt. Det kan blive kritisk for institutionen.

En placering af en samlet Per Gyrum Skole på et sted, hvor de mange elever ikke kommer til at genere en stor gruppe af kommunens borgere, må rent strategisk klart være at foretrække. Jeg er overbevist om, at Fredensborg Kommune vil bistå institutionen Per Gyrum Skolen på bedste vis med at finde det helt rigtige sted.

Hvorfor casher ejeren af den gamle Niverødgård hovedbygning ikke økonomisk ind ved enten at udstykke til ejerlejligheder eller sælger bygningen. Jeg kan ikke tænke på et bedre tidspunkt at gøre det på end netop nu. Der var jo andre, som var interesseret i bygningen, da kommunen i sin tid solgte bygningen billigt.

Eller er det skoleleder Charlotte Bies dumstædighed, der forhindrer den eneste rigtige løsning på længere sigt for institutionen Per Gyrum Skolen.

Den samme ufrugtbare dum-stædighed der også resulterer i, at Charlotte Bie konstant og kontant afviser at gøre noget ved støjproblemer, affaldscontainer i gården, elever i vores haver, boldspil og skateboardløben med mere inde på gårdspladsen på Niverødgård.

Jeg håber, at bestyrelsen på Per Gyrum Skolen forstår at tænke lidt mere langsigtet og strategisk end Charlotte Bie og vælger den eneste rigtige løsning.

Publiceret 03 May 2019 06:00