Erling Vraa er formand for Ældre Sagen.

Erling Vraa er formand for Ældre Sagen.

Ældre Sagen har fået ny bestyrelse

Erling Vraa er ny formand for Ældre Sagen i Fredensborg

Ældre Sagens bestyrelse i Fredensborg har konstitueret sig.

Formand og ansvarshavende redaktør af medlemsbladet er blevet Erling Vraa. Næstformand Michael Huusom fortsætter som kontaktperson til Seniorrådet og har ansvaret for varmtvandssvømning, og er valgt til formand for Ældre- og Sundhedspolitisk udvalg.

Flemming Thomsen blev genvalgt som sekretær, Jørgen Simonsen blev bestyrelsesansvarlig for rejsegruppen, Niels Søndergaard har ansvaret for IT og Ingrid Prehn står for det social-humanitære område.

Allan Frank-Nielsen fortsætter som ansvarlig for sekretariatet, mens Annie Albrecht varetager rejser, kultur, sprog og spil, og Astrid Lyngsø forsætter med de kreative områder.

Erik Daugaard Jensen er nyvalgt bestyrelsesmedlem. Ud over motionsområdet skal han fremover beskæftige sig med fundraising. Niels Mehnke, ligeledes nyvalgt bestyrelsesmedlem, varetager information og posten som lokalredaktør af lokalbladet og nyhedsbrevene. Ingrid Dahlrot er 1. Suppleant og 2. Suppleanten er Bent Kallemose.

Publiceret 03 April 2019 08:00