Her ses Elementals første såkaldte ’halve hus’, hvor den ene halvdel, af et enfamilieshus opføres sammen med en tom halvdel, som beboerne selv kan tilbygge over tid. Quinta Monroy, Iquique, Chile. Foto: Christóbal Palma

Her ses Elementals første såkaldte ’halve hus’, hvor den ene halvdel, af et enfamilieshus opføres sammen med en tom halvdel, som beboerne selv kan tilbygge over tid. Quinta Monroy, Iquique, Chile. Foto: Christóbal Palma

Tegnestuen Elemental gør op med vanetænkeriet

Lousiana viser fra 11. oktober endnu et kig ind i arkitekturens værksteder

udstilling Udstillingen 'So Far … Elemental | Alejandro Aravena' er den anden i Louisianas serie af monografiske arkitekturudstillinger, som kan opleves fra 11. oktober til 28. februar. Udstillingerne giver mulighed for at komme tættere på en enkelt tegnestues arbejdsproces og give en større forståelse for, hvordan ideer bliver til form.

I overensstemmelse med verden omkring os, er seriens arkitekter optaget af bæredygtighed og politiske og sociale udfordringer som eksempelvis klimaforandringer og overbefolkning, urbanisering og kulturarv. Hvordan intentioner, udtryk og metode hænger sammen for den enkelte arkitekt, forsøger udstillingsserien at belyse.

"Det er ikke svaret, det handler om, men spørgsmålet." Sådan beskriver tegnestuen Elemental med Pritzker Pris-vindende grundlægger Alejandro Aravena kernen i deres praksis. At vende tingene om, gøre op med vante forestillinger og se nye og realiserbare muligheder, er tegnestuens varemærke. De er med egne ord en ’do-tank’ – ikke bare en tænketank.

Halve huse i Chiles slum

Tegnestuen blev i første omgang kendt for deres alternative tilgang til socialt boligbyggeri i Chiles slum-områder. Hvis økonomien ikke slår til, må man tænke i nye løsninger, der ikke går på kompromis med kvaliteten af byggeriet.

I 2003 opførte Elemental således for første gang det ’halve hus’, hvor den ene halvdel, den strukturelle del, af et enfamilieshus opføres sammen med en tom halvdel, som beboerne selv kan tilbygge over tid. Elemental står for den komplicerede del af byggearbejdet, resten står det den enkelte familie frit at udfylde.

På den måde holder arkitekterne sig inden for de økonomiske rammer og giver tillige beboerne ejerskab over deres nye bolig. Med beboernes tilføjelser stiger boligernes værdi.

Konceptet ’det halve hus’ bygger på en pragmatisk venden tingene på hovedet, en udvidet form for brugerinddragelse, som giver de kommende beboere i alle led af processen en stemme. Som begyndelse på en fælles proces inviteres beboerne til at bygge papmodeller af deres fremtidige hus sammen med arkitekterne, og der bliver lyttet til deres behov og viden.

Proces er i det hele taget nøglen til Elementals arbejde, og den er ligeså vigtig som det færdige byggeri. Alle processer dokumenteres ned til mindste detalje – det er fortidige processer, der bygger fremtidige projekter.

Elemental tegner mange andre former for byggerier – alt fra universitetsbygninger til private boliger. Kendetegnet ved tegnestuens øvrige arbejde er den pragmatiske brug af sund fornuft og brugen af simple former.

Bygningens helhed opstår i arbejdet med de kræfter, der virker i arkitekturen, som når f.eks. tre bygningselementer placeres op ad hinanden i et indbyrdes forhold af tyngdekraft, vægt og balance. Her handler det om at forenkle formgivningen i stedet for at komplicere.

Demokratisk tilgang

Den udvidede brugerinddragelse har tegnestuen taget med fra arbejdet med ’de halve huse’. Processen kalder de WE - Workshop Elemental. Det er et værktøj, der følger en bestemt skabelon for inddragelse af den fremtidige bruger, og den indbefatter alle led fra bygherren til cateringfirmaet, der skal levere frokost i den fremtidige bygning.

Udstillingen, som vises i Store Sal og Søjlesal, er skabt i tæt samarbejde med Elemental. Den er bygget op omkring to stedspecifikke installationer, der begge vidner om den demokratiske tilgang til arkitekturen, som tegnestuen står for.

jesl

Publiceret 07 October 2018 10:00