Se billederne:

Til vildtgryde hos Dronningen

120 gæster var indbudt til årets omegnsreception på Fredensborg Slot

Af
Morten Timm

Morten Timm

De store smil var fremme og det pæne tøj fundet frem, da Hendes Majestæt Dronning Margrethe tirsdag i sidste uge havde inviteret lokale prominente personer til omegnsreception på Fredensborg Slot.
Blandt de 120 gæster var Fredensborg byrådsmedlemmer, ført an af borgmester Thomas Lykke Pedersen med fruen Lykke Pasbøl.
Herefter ankom receptionsgæsterne i skæret af slotspladsens gadelygter. Per Frost Henriksen, et andet byrådsmedlem, fortæller om en fantastisk stemning blandt alle deltagerne ved den på én og samme tid højtidelige og uformelle begivenhed.

En særlig aften

"Der blev snakket livligt på kryds og tværs i den store kuppelsal, hvor den stående buffet blev indtaget. Jeg tog to gange af en virkelig god kraftig vildtgryde med kartoffelmos og nød et godt glas rødvin fra Chateau Cayx," afslører det socialdemokratiske byrådsmedlem.
"Det var meget højtideligt at blive råbt op parvis og hver især hilse, henholdsvis bukke og neje for Dronningen," tilføjer Per Frost og konkluderer:
"En stor oplevelse og helt særlig aften, der gjorde indtryk og som jeg ikke sådan glemmer..."

Politidirektør hos Nordsjællands Politi, Jens-Christian Bülow, ankommer med sin hustru, Ingeborg Gade.

Politidirektør hos Nordsjællands Politi, Jens-Christian Bülow, ankommer med sin hustru, Ingeborg Gade.

Selfie-forbud

Gæsterne havde forinden - venligt og bestemt - fået ridset aftenens program op af ceremonimester Kim Kristensen, og her var man ikke i tvivl om, at selfies skulle tages i garderoben og ikke i salene. Traditionen byder også, at enkelte udvalgte deltagere blev inviteret over til Dronningens bord til en samtale, og der sås blandt andre borgmester Thomas Lykke Pedersen, politidirektør for Nordsjællands Politi, Jens-Christian Bülow, og formand for Fredensborg Handels- og Håndværkerforening, Aage Andersen.
Og da de fire gardere havde spillet tappenstreg med tromme og fløjte, og Dronningen havde forladt salen, var det også passende for gæsterne at takke af.
"Lidt over ni var det hele slut igen, og vi gik glade og opstemte hjem," slutter Per Frost Henriksen.

Byrådsmedlem Per Frost Henriksen, bosiddende i Fredensborg,deltog med sin kæreste Anne Meisner, sekretariatschef i Dansk Forening for Rosport.

Byrådsmedlem Per Frost Henriksen, bosiddende i Fredensborg,deltog med sin kæreste Anne Meisner, sekretariatschef i Dansk Forening for Rosport.

Gæsteliste ved omegnsreception på Fredensborg Slot 11. oktober

Den Kongelige Familie
Hendes Majestæt Dronningen

Gæster (alfabetisk rækkefølge)
Aage Andersen, formand for Fredensborg Handels- og Håndværkerforening og fru Jonna Egholm Andersen.
Steen Vestergaard Andersen, kammerherre, kommandør
og kammerherreinde, kommandørinde Vestergaard Andersen.
Hossein Armandi, byrådsmedlem i Fredensborg Kommune
og fru Helle Byg Armandi.
Charlotte Bie, byrådsmedlem i Fredensborg Kommune
og hr. Jonathan Schutte Bie.
Jens Borsholt, teamchef, arkitekt og fru Anne Tortzen.
Carl Frederik Bruun, godsejer og fru Sindet Bruun.
Jens-Christian Bülow, politidirektør i Nordsjællands Politi og fru Ingeborg Gade.
Pia Bødtker, byrådsmedlem i Fredensborg Kommune og hr Per M. Corneliussen.
Fru Bettina Castenskiold von Benzon.
Christian de Jonquiéres, byrådsmedlem i Fredensborg Kommune og fru Anne Birgitte de Jonquiéres Gammeljord.
Tore Vilhelm Dinesen, fhv. adjudant, bestyrelsesmedlem for Rungstedlundfonden, major, og fru Betty Hyldahl Dinesen.
Simon Agge Drigsdahl, sognepræst, og fru Susanne Engberg.
Lars Egedal, byrådsmedlem i Fredensborg Kommune og fru Lone Egedal.
Sandra Folke Grenaae, byrådsmedlem i Fredensborg Kommune, stedfortræder, og hr Stefan Unmack Vestmark.
Helle Abild Hansen, byrådsmedlem i Fredensborg Kommune og hr Frank Hansen.
Ulla Hardy-Hansen, 1.viceborgmester i Fredensborg Kommune, og hr Finn Reinhardt Frederiksen.
Helle Haxgart, direktør for Statsforvaltningen, stiftamtmand, og
hr Peter Haxgart.
Kristian Hegaard, byrådsmedlem i Fredensborg Kommune.
Jon Skjold Henriksen, sognepræst, og fru Anne Grete Skold Henriksen.
Per Frost Henriksen, byrådsmedlem i Fredensborg Kommune, og fru Anne Meisner.
Jesper Hermansen, direktør i Slots- og Kulturstyrelsen, og fru Pernille Rahbek.
Christian Hvidt, H.E. General, fhv. forsvarschef, og generalinde Hvidt.
Per Høeg, læge, og fru Lise Buhl.
Tinne Borch Jacobsen, byrådsmedlem i Fredensborg Kommune, og hr Per Johannes Havmøller Henning.
Kim E. Jensen, byrådsmedlem i Fredensborg Kommune.
Nikolaj Jensen, vicedirektør i Slots og Kulturstyrelsen.
Kim Herlev Jørgensen, kommunaldirektør i Fredensborg Kommune, og fru Pernille Holmgaard.
René Jørgensen, vagt- og sikringschef.
Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune, og hr Lars Dam.
Christian Kjær, advokat, kammerherre, hofjægermester, og  
kammerherreinde Susan Astani.
Thomas Elgaard Larsen, 2. viceborgmester i Fredensborg Kommune, og fru Kirsten Larsen.
Dorte Meldgaard, borgmester i Hillerød Kommune, og hr Thomas Grønholm Meldgaard.
Carsten Nielsen, byrådsmedlem i Fredensborg Kommune, og fru Lone Nielsen.
John Nørgaard Nielsen, slotsgartner på Frederiksborg Slot og Fredensborg Slot, og fru Merete Tolver Nielsen.
Hans Nissen, byrådsmedlem i Fredensborg Kommune, og fru Lene Bach Fly.
Hans Henrik Nissen, provst ved Fredensborg Provsti, og fru Kamilla Rothe Nissen.
Thomas Lykke Pedersen, borgmester i Fredensborg Kommune, og fru Lykke Pasbøl.
Mads Rahbek, chef for Den Kongelige Livgarde, kommandant i København, oberst, og fru Anne-Cathrine Riebnitzsky.
Christine Waage Rasmussen, landskabsarkitekt i Slots- og Kulturstyrelsen, og hr Søren Agerlund Rasmussen.
Knud Løkke Rasmussen, byrådsmedlem i Fredensborg Kommune, og fru Pernille Mau.
Susanne Rasmussen, byrådsmedlem i Fredensborg Kommune, stedfortræder, og hr Stig Andersen.
Lise-Lotte Rebel, biskop, og hr Bent Flemming Nielsen.
Lars Rosenwanger, beredskabsdirektør ved Nordsjællands Brandvæsen, og fru Karina Pernille Rosenwanger.
Flemming Rømer, byrådsmedlem i Fredensborg Kommune.
Arne Kvist Rønnest, direktør for Esrum Kloster og Møllegaard, og fru Birgit Kvist Rønnest.
Hedda Johanne Salomonsen, sognepræst.
Charlotte Sander, byrådsmedlem i Fredensborg Kommune, og hr Ole Gylden Houmann.
Jesper Schrøder, havnechef i Helsingør, og fru Jana Eger Schrøder.
Lars Simonsen, byrådsmedlem i Fredensborg Kommune, og fru Tine Simonsen.
Mette Skougaard, direktør for Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.
Lars Søndergaard, byrådsmedlem i Fredensborg Kommune, og
fru Tine Lizette Søndergaard.
Ulla Tofte, direktør for Museet for Søfart, og hr Jeppe Bjørn.
Klaus Waage, kammerherre, hofjægermester, fhv. kgl. jægermester, og kammerherreinde Waage.
Niels Ole No Widding, formand for Bevaringsforeningen Fredensborg, og fru Birgitte Valentin Lindsey.
Carl Erik von Freiesleben, kammerherre, major, og kammerherreinde von Freiesleben.
Carsten Wulff, byrådsmedlem i Fredensborg Kommune, og fru Lone Jensen.
Ergin Özer, byrådsmedlem i Fredensborg Kommune.

Hoffet
Michael Ehrenreich, hofmarskal, kammerherre, og kammerherreinde Lemmi Tui.
Henning Fode, kabinetssekretær, ordenssekretær, kammerherre, og kammerherreinde Fode.
Annelise Wern, hofdame.
Kim Kristensen, ceremonimester, kammerherre, oberst.
John Kidde-Hansen, slotsforvalter, kammerherre, oberst.
Michael Rose, jourhavende adjudant, major.
Ole B. Pedersen, adjudant, orlogskaptajn.
Jesper T. Lund, detachementskommandør, kaptajn.
Rune K. Larsen, vagtfri løjtnant, kaptajn.

Publiceret 18 October 2016 11:30

Uge-Nyt Fredensborg nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Uge-Nyt Fredensborg
SENESTE TV