Arkivfoto.

Arkivfoto. Richard Villalon - stock.adobe.c

Fredensborg Kommune udskyder beslutning om affaldsmodel, trods entydig rapport

Selvom ny Rambøll-rapport entydigt peger på to-spandsløsning med fire kamre til affaldssortering som bedste løsning, så Fredensborg Kommune udskyder beslutning om affaldsmodel

Borgerne skal selv sortere affaldet i flere beholdere. Det er konklusionen i en ny Rambøll-rapport som Fredensborg Kommune har bestilt.

Politikerne mødtes onsdag aften for at træffe en afgørelse i sagen og beslutte, hvilket system til sortering af affald der fremover skal være i Fredensborg Kommue.

Inden mødet i Infrastruktur- og teknikudvalget præsenterede Rambøll rapporten som byrådet bestilte i sommer, og som Fredensborg Kommune har betalt 500.000 kr. for.

I rapporten bliver tre modeller gennemgået. Den ene er en model, hvor borgerne skal sortere affaldet i flere beholdere. Her skal affaldet sorteres efter glas, papir, metal, plast samt pap og restaffald. Hertil kommer madaffald. De andre modeller begge er optiske løsninger, hvor borgerne smider alt affald i én enkelt affaldsspand, hvorefter det sorteres på et forbrændingsanlæg. Forskellen på de to modeller med optiske løsninger er at forbrændingsanlægget i den ene model alene drives af Fredensborg Kommune alene, mens den anden model peger på en løsning, hvor affaldssorteringen sker i samarbejde med de tre andre kommuner.

Men selvom rapporten entydigt peger på to-spandssystemet med i alt fire kamre, som den billigste og bedste løsning i forhold til de samlede udgifter til anlæg og drift, så er beslutningen om at træffen en afgørelse nu udskudt igen. Og det ærgrer formanden for Infrastruktur- og teknikudvalget Freja Brabæk Kristensen (DF).

"Min vurdering er, at rapporten er entydig og klokkeklar!, hvorfor jeg er ærgerlig over medlemmer af udvalget endnu ikke er klar til at træffe den fornuftige beslutning, så vi kan komme videre," siger hun til Uge-Nyt.

Hver femte sorterer affaldet

I samarbejde med Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner har Fredensborg Kommune i årevis og arbejdet på at finde frem til en fælles affaldsløsning, for at opnå den nationale målsætning i 2022, hvor alle danskere skal sortere deres affald og halvdelen af affaldet skal genanvendes.

Sammenligner man Fredensborg med de omkringliggende kommuner, så sorterer 70 procent af borgerne i Egedal Kommune deres affald, mens det i resten af landet ligger på 33 procent. I Fredensborg Kommune er det kun 19-20 procent af befolkningen, der sorterer affaldet. Afgørelsen om at træffe beslutning i sagen er blevet udskudt til mødet i næste måned. Og det ærgrer formanden for Infrastruktur- og teknikudvalget Freja Brabæk Kristensen (DF).

"Jeg synes, at det er ærgerligt for vi ligger langt efter de andre kommuner, og vi skylder vores borgere at komme i gang med det her," siger hun og fortsætter:

"Det er ikke acceptabelt niveau. Vores miljø, klima og natur er højt placeret i borgernes bevidsthed, hvorfor det siger selv, at Fredensborg Kommune ikke kan være tilfredse med at ligger under landsgennemsnittet på 33,3 % når det gælder genanvendelse af husholdningsaffald," siger hun og tilføjer:

"Når det er sagt, så var der nogle politikere der havde nogle spørgsmål til sagen, som vi lige skal have afklaret, og jeg mener, at det er vigtigt at vi får afklaret alle sprørgsmål inden vi træffer en endelig beslutning. Derfor støtter jeg at vi udskyder beslutningen til næste møde," siger hun.

Publiceret 07 March 2019 11:45