Dette billede fra Niveåen ved banebroen er taget den 5. januar sidste år.

Dette billede fra Niveåen ved banebroen er taget den 5. januar sidste år.

Nyt klimaudspil deler V og K

Venstre vil sende nyt klimaudspil tilbage til forvaltningen. Konservative vil arbejde videre med udspillet

Et nyt klimaudspil for Fredensborg Kommune, som forvaltningen har udarbejdet, deler Venstre og Konservative.

Den nye klimatilpasningsplan, blev også behandlet i efteråret, hvor den i byrådet blev sendt tilbage til forvaltningen efter hård kritik fra Venstre og Konservative. De to partier krævede, at forvaltningen udarbejdede en reel klimatilpasningsplan for landzonerne.

Nu er forvaltningen så vendt tilbage med et nyt klimaudspil, der nu skal behandles i Plan-, miljø og klimaudvalget.

Selvom den nye klimatilpasningsplan fra Fredensborg Kommune har fået tilføjet et afsnit om kommunes landzoner, indeholder den ikke mange konkrete planer for, hvordan eksempelvis skybryd skal håndteres i landområderne. Det får hårde ord med på vejen fra venstrepolitikeren Carsten Bo Nielsen, der kalder planen 'uambitiøs'.

"Siden sidst er der flettet et enkelt afsnit ind på side 14-15, der handler om, hvordan man kan bruge landområderne til at lede vandet væk fra byerne, men det er jo ikke særlig ambitøst. Det er jo ikke sådan at monsterbygerne stopper når de kommer til et byskilt, så jeg mener, at den skal sendes tilbage på værkstedet," siger Carsten Bo Nielsen (V) og understreger, at det er hans egen indstilling.

K: Nu skal vi videre

Hos de konservative erkender Thomas von Jessen, at udspillet fra forvaltningen er kort, men skriver i et svar til Uge-Nyt.

"Det er konstruktivt, at forvaltningen peger på etablering af "forsinkelsesbassiner" eller "overløbsbassiner" langs åerne i landområderne til at forsinke regnvand i at løbe ud i åen ved skybrud," skriver han og fortsætter:

"Jeg savner en konkret handleplan for, hvordan og hvor de skal etableres og hvordan samarbejdet med de berørte lodsejere skal gennemføres for at realisere dem. Planen burde have rummet en kortlægning af, hvor og hvordan sådanne bassiner kan etableres," skriver han.

Thomas von Jessen mener dog, at det er positivt, at forvaltningen vil undersøge om Niveåen kan sikres bedre mod stormflod.

"Vi vil have undersøgt muligheden for en sluse ved Ny Strandvej kombineret med en pumpe, der kan sikre fortsat afstrømning," skriver han.

Thomas von Jessen afviser dog at sende sagen tilbage til forvaltnigen.

"At sende sagen tilbage vil efter min mening blot forsinke hele processen. Nu skal vi videre," skriver han.

Publiceret 08 January 2019 07:00