Skipper og Søn. Peter og Peter Birch. To generationer af fiskere i Sletten Havn. De mener ikke, at den stenmole som de vil anlægge nord for havnen vil genere naboerne som ses i baggrunden. Foto: Peter Mailand

Skipper og Søn. Peter og Peter Birch. To generationer af fiskere i Sletten Havn. De mener ikke, at den stenmole som de vil anlægge nord for havnen vil genere naboerne som ses i baggrunden. Foto: Peter Mailand

Fiskere i Sletten Havn:

'Der kommer ikke mere tang i havnen efter ny stenmole'

Den planlagte stenmole ved Sletten Havn er nødvendig for sejlernes sikkerhed, men den vil ikke ændre på forholdene i havnen, mener fiskerne

"Naboerne får hverken mere tang eller flere lugtgener, end de har i dag. For det er jo bare en lille stenmole, der ikke kan ændre på forholdene i havnen."

Sådan siger de to fiskere i Sletten Havn, far og søn, begge med navnet Peter Birch og fiskere i to generationer. Eller som gamle Peter Birch siger:

"Bare kald os Skipper og søn - så ved folk, hvem vi er."

Gamle Skipper har haft sin daglige gang på havnen i mere end 50 år, mens unge Birch har været der i 38 år. Tilsammen har de mere end 90 års erfaring fra Sletten Havn. Derudover har begge siddet i havnens bestyrelse. Gamle Skipper igennem 42 år, mens unge Peter Birch er nuværende formand.

Igennem flere år har de arbejdet på at få opført en ny stenmole nord for havnen. Men projektet blev for to år siden stoppet på grund af en procedurefejl. Siden har molen mødt modstand fra naboerne langs kysten. De frygter, at den nye mole vil få tang og skidt til at samle sig nord for havnen, og at det vil medføre lugtgener. Naboerne bakkes op i en ny undersøgelse fra SWECO, der er faglig rådgiver for Trafik-, bygge- og boligstyrelsen. Det giver de to fiskere ikke meget for.

Sletten Havn vil anlægge en 40 meter lang stenmole i forlængelse af sydmolen, der peger mod nord. Foto: Google Maps

Sletten Havn vil anlægge en 40 meter lang stenmole i forlængelse af sydmolen, der peger mod nord. Foto: Google Maps

"De siger, at skidt og tang vil samle sig langs kysten nord for havnen, men det gør det jo allerede i forvejen. Så der kommer hverken mere eller mindre tang, end der er i dag. Det kan den lille mole ikke ændre på," siger gamle Birch.

Peter Birch mener, at naboernes frygt er baseret på en misforståelse.

En lille stenmole

"Det kommer jo ikke til at lugte mere, end det gør i dag. Den mole vi vil opføre, er ikke en forlængelse af den eksisterende. Det er bare en lille sandfanger, der kommer i forlængelse af den eksisterende mole. Det er en lille bunke sten, magen til den sandfanger, der vender mod øst," siger han.

Det er en stenmole som denne, som havnen vil anlægge nord for havnen.

Det er en stenmole som denne, som havnen vil anlægge nord for havnen.

Argumentet med, at tangen skulle samle sig, over tid holder heller ikke vand, mener de.

"Når det stormer fra nord-øst blæser tangen op på kysten og når det blæser fra syd-vest, så blæser det væk igen. Sådan er det idag og sådan vil det altid være. Det kan den lille mole ikke ændre ved. Se hvordan der ser ud syd for havnen, der er også tang på kysten," gamle Birch.

Derimod er de to fiskere ikke i tvivl om, at den nye mole er nødvendig.

"Indsejlingen er ved at sande til. Der så meget sand, at vi er nødt til at sejle en stor bue uden om indsejlingen. Det er allerede kritisk, så vi kan ikke vente længere med den nye stenmole." Peter Birch alias Skipper.

Sand i indsejlingen

"Indsejlingen er ved at sande til. Der så meget sand, at vi er nødt til at sejle en stor bue uden om indsejlingen. Det er allerede kritisk, så vi kan ikke vente længere med den nye stenmole," siger han.

Ifølge Peter Birch er der flere årsager til at indsejlingen er ved at sande til.

Dels er den 30 år gamle stenmole eller sandfanger mod øst fyldt op med sand og kan ikke optage mere. Dels er sandflugten i Øresund blevet forværret igennem de senere år, især efter man er begyndt at lægge sandet ved strandene i Sletten og Nivå. På grund af sandflugten er sejlrenden nord for havnen også ved at sande til og det kan føre til nogle farlige situationer med høje bølger, fordi havdybden lige uden for havnen kun er 150 cm. Derfor er det ifølge Gamle Skipper usikkert at sejle ind i havnen.

Her er en båd på vej ind i indsejlingen, som fiskerne siger er blevet farlig, fordi sejlrenden er blevet fyldt med sand. Foto: Peter Mailand

Her er en båd på vej ind i indsejlingen, som fiskerne siger er blevet farlig, fordi sejlrenden er blevet fyldt med sand. Foto: Peter Mailand

Fare for høje bølger

"Fordi der er så lidt vand, bliver søerne højere, og hvis du kommer sejlende i stormvejr og der kommer en høj sø, så kan du ikke styre båden. Og hvis det er en lystsejler der bliver ramt, så kan det gå helt galt," advarer han.

Ifølge unge Birch har netop den situation ført til to uheld indenfor de sidste syv år.

Første gang var da en svensker blev ramt at høje bølger ved indsejlingen og sejlende ind i bådene. Anden gang var da unge Birch selv blev ramt.

"Jeg kunne ikke styre båden og kom skævt ind, så båden ramte en kæde, der gik i skruen, og ødelagde det hele. Det kostede efterfølgende 130.000 kroner i reparationer," siger han.

Derfor haster det med at få en ny mole, forklarer gamle skipper Birch.

"Den nye stenmole vil også gøre, at vi lettere kan holde havnen fri for sand, så bådene ikke ligger og hamrer ind i hinanden, når det blæser op," siger han.

SAGEN KORT

Sletten Havn fik for to år siden tilladelse af Trafik-, bygge- og boligstyrelsen til at anlægge en 40 meter lang stenmole i forlængelse af sydmolen, der peger mod nord.

Havnen købte alle materialer og begyndte det indledende arbejde, men på grund af en procedurefejl i sagsbehandlingen blev byggeriet stoppet.

Siden har naboerne samlet sig og klaget over udvidelsen, som de frygter vil samle tang og skidt nord for havnen.

I forbindelse med, at sagen er blevet genbehandlet i Trafik-, bygge- og boligstyrelsen har SWECO, der er faglig rådgiver for styrelsen, udarbejdet en ny rapport, der annulerer den gamle. Den nye rapport påpeger, at der er risiko for, at der efter en ny stenmole kan opstå hvirvler og at det kan samle tang og skidt nord for havnen.

Publiceret 11 December 2018 06:00