DEBAT: Uhørt forskelsbehandling

Fredensborg Kommune har udarbejdet en klimatilpasningsplan, der stopper ved bygrænsen, skriver debattøren i dette indlæg

Af Ulla Hardy-Hansen (K)

For ganske nyligt blev vi i Økonomiudvalget præsenteret for et noget besynderligt forslag fra Plan- og Klimaudvalget. Det omhandlede de næste 4 års indsats på klimaområdet og bar den prætentiøse titel ”Klimatilpasningsplan 2018”. Indholdet levede efter min opfattelse desværre langtfra op til den farverige forside.

Emnet er yderst relevant set i lyset af de accelererende ændringer, som de sidste års voksende nedbørsmængder har forårsaget. Hverken de skjulte rørføringer eller de åbne vandløb har i deres nuværende tilstand været i stand til aflede vandmasserne, når vejrguderne spillede med musklerne, og problemerne bliver sandsynligvis ikke mindre i fremtiden. Så der er rigeligt med argumenter for at forberede os med intelligent tilpasning.

Men til min store overraskelse indeholdt planen ikke et eneste ord om forholdene udenfor bygrænsen. Mig bekendt gælder hydrologiens love også i vores landområder, der i øvrigt andrager langt størstedelen af vores areal. Ikke mindst vores mange vandløb, hvis udformning og tilstand spiller en væsentlig rolle i nedbørens afledning til havet.

En meget stor del af det åbne land er produktionsjord, der er meget følsom overfor vejrliget. Hvis de voldsomme regnmængder ikke bortledes på en forsvarlig måde, kan det få store, negative økonomiske konsekvenser for erhvervet. Så det må være en forglemmelse, at såvel forvaltning som fagudvalg helt undlader at inddrage landområdernes klimaproblemer i deres overvejelser. Det er yderligere pinligt, når landbrugsorganisationer i et høringssvar påpegede ubalancen, men blev kynisk afvist med en bemærkning, om at disse forhold ikke havde samfundsmæssig betydning! Mon forvaltningen har glemt, at landmænd ikke er offentlig ansat og fast aflønnet?

Forglemmelse eller ligegyldighed – resultatet er det samme. Først ved et efterfølgende byrådsmøde fik vi konservative foranlediget, at forslaget blev tilbagevist til Plan- og Klimaudvalget. Det håber jeg, vil resultere i en langt mere seriøs behandling, der kan tilgodese alle berørte parter. For tingene hænger jo sammen og skal anskues derefter!

Publiceret 17 November 2018 11:07