Region Hovedstaden går nu igang med at rense vandet i Humlebæk inden det når ned til grundvandet. Oversigtskort: dingeo.dk

Region Hovedstaden går nu igang med at rense vandet i Humlebæk inden det når ned til grundvandet. Oversigtskort: dingeo.dk

Forurenet vand i Humlebæk skal renses

Region Hovedstaden går nu i gang med at rense forurenet grundvand under Bakkegårdsvej for at sikre drikkevandet i området

Efter to års undersøgelser har Region Hovedstaden konstateret forurenet jord og vand på flere adresser i Humlebæk.

Undersøgelserne har vist, at der på Bakkegårdsvej 201 og 306 tidligere er foregået aktiviteter, som er skyld i, at grundvandet i dag er forurenet med klorerede opløsningsmidler. Forureningen kan udgøre en risiko for det dybereliggende depot af grundvand, som anvendes til drikkevand.

Det oplyser Peder Johansen, projektleder i Region Hovedstadens Center for Regional Udvikling.

"Forureningen findes i det område, hvor Humlebæk Vandværk oppumper vand til drikkevand. Derfor er det vigtigt, at vi får stoppet forureningen, så den ikke når at sprede sig til det dybereliggende grundvand og ødelægge vandet. Det skal dog understreges, at drikkevandet ikke er forurenet i dag. Vandværket kontrollerer løbende kvaliteten og forbrugerne kan trygt drikke vandet," siger han til Uge-Nyt.

Forureningen stammer fra de metalvirksomheder, der tidligere har ligget på Bakkegårdsvej 201 og 306. Virksomhederne har bl.a. brugt opløsningsmidlerne til rengøring af metaldele. Opløsningsmidlerne kan være spildt eller hældt i kloakken, og disse spild og utætte kloakker har i dag ført til forureningen af jord og grundvand, oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Forurenet vand renses

På Bakkegårdsvej 201 bygger Region Hovedstaden et rensningsanlæg. Det forurenede vand fra både Bakkegårdsvej 201 og 306 pumpes op og ledes i nedgravede rør til renseanlægget, hvor det renses for de forurenende stoffer. Herefter sendes det rensede vand ud i en regnvandsledning.

"Mens vi bygger renseanlægget vil der være støj i området, og der vil forekomme trafik af lastbiler. Vi håber, at alle vil have forståelse for disse gener. Når renseanlægget er bygget og taget i brug, skal oppumpningen og rensningen foregå i adskillige år. Dette vil ikke medføre støj eller gener i området," siger Peder Johansen.

Samlet plan for beskyttelse af grundvandet

Oprensningen på Bakkegårdsvej sker som en del af en Region Hovedstadens samlede plan for beskyttelse af grundvandet. Planens overordnede formål er at sikre 80 procent af grundvandet inden udgangen af 2024. Inden da skal regionen derfor have undersøgt alle særligt forurenede grunde og reduceret forureningen i de områder, hvor 80 procent af drikkevandet pumpes op.

Publiceret 08 November 2018 11:28