DEBAT: Nye omklædningsforhold på Fredensborg Stadion

Af Henrik Littau Mærsk, Tjørnevej 5A, Fredensborg og Thomas von Jessen, Solvænget 1, Nivå, gruppeformand (K)

Med denne budgetaftale glæder Det Konservative Folkeparti sig også over, at der er sat midler af til en istandsættelse af omklædnings- og badeforholdene på Fredensborg Stadion i 2020. Vi finder det vigtigt, at forholdene for foreninger og de frivillige er indbydende og tidssvarende. Det styrker det lokale fællesskab og tilhørsforholdet, når man efter en sportskamp kan ”dampe af” i fællesskab i omklædningsrum, der er opdaterede. Så bliver man nok lidt længere og vender resultatet.

Vi er desuden meget opmærksomme på, at mange omklædningsforhold rundt om i kommunen er fra en anden tid og af ældre dato. Mange trænger til en kærlig hånd for at kunne det samme, som dem vi nu får på Fredensborg Stadion i 2020. De skal nemlig også kunne indbyde til kort samvær efter en kamp, frem for at man skynder sig hjem. Det styrker det lokale fælleskab og tilhørsforhold, som Det Konservative Folkeparti lægger så stor vægt på. Ordentlige rammer fremmer brugernes medejerskab og lyst til at være der og bruge dem.

Publiceret 12 October 2018 09:00