Per Frost Henriksen. Arkivfoto

Per Frost Henriksen. Arkivfoto

DEBAT: Bøgegårdens fremtid

Af Per Frost Henriksen (S), formand for Børne- og Skoleudvalget

Der er desværre opstået nogle misforståelser om næste års budget med hensyn til den fortsatte drift af Bøgegården, som jeg gerne vil udrede.

Med budgettet for 2019 har byrådet besluttet, at fritidshjem og fritidsklubber omdannes til SFOI og II fra nytår. Der er tale om en organisatorisk ændring, der muliggør at forældrebetalingen øges med 128 kr. pr. måned. Men ellers har byrådet lagt vægt på, at omdannelsen til SFO ikke fører til forringelser af den pædagogiske kvalitet. Det er med andre ord ikke besluttet at lukke Bøgegårdens fritidstilbud! Tværtimod er det byrådets klare ambition, at alle Kokkedals børn fortsat har tilbud af høj pædagogiske kvalitet.

Men da Bøgegården i dag er en selvejende institution, som blandt andet driver fritidshjem og fritidsklub, er der nogle særlige problemstillinger, der skal findes løsninger på. Derfor har kommunen indledt drøftelser med Bøgegården for at finde en løsning på det fremtidige fritidstilbud i den nye struktur. Det første møde var konstruktivt, og jeg er derfor optimistisk omkring, at vi finder en tilfredsstillende løsning, så der kan træffes endelig politisk beslutning inden for de næste uger.

Publiceret 10 October 2018 06:00