Bo Hilsted og Charlotte Sander. Arkivfoto

Bo Hilsted og Charlotte Sander. Arkivfoto

DEBAT: Idræt og kultur er ikke modsætninger

Af formand for Fritids- og idrætsudvalget Bo Hilsted og Charlotte Sander, medlem af Fritids- og idrætsudvalget

Vi møder undertiden den lidt underlige holdning, at i Fredensborg Kommune forkæler man idrætten, opfører bygninger og haller som prestigeprojekter, medens kulturen er nødlidende.

Der ydes god og bred støtte til kultur i Kommunen lige fra et tilskud på 4,1 mill. Kroner til Nivaagaard Malerisamling over tre pæne biblioteker i Nivå, Humlebæk og Fredensborg til det nyopførte flotte Byens Hus i Kokkedal. Og i Humlebæk er posthuset blevet erhvervet og danner rammen om mange spændende aktiviteter i Kulturstationen, ligesom vi understøtter de velfungerende lokalhistoriske foreninger for nu bare at tage et par gode eksempler.

Siden 2010 er der foretaget en nødvendig opgradering af nedslidte idrætsfaciliteter i Fredensborg Kommune, så vi efterhånden nærmer os de kommuner, vi gerne vil sammenligne os med.

Selvfølgelig ville vi gerne have flere midler til begge områder, men vi trækker stadig rundt med en gæld fra sammenlægningen af to forgældede kommuner, så råderummet er ikke helt så stort som ønskeligt.

Vi er glade for, at opgraderingen af anlæggene på Fredensborg Stadion og Bannebjerggård er med det nyligt vedtagne budgetforlig, for det var tiltrængte forbedringer, og snart kan der igen spilles fodbold på det smukke stadion i Fredensborg, der har fået et løft med forbedrede atletikfaciliteter.

Tilbage til den kunstige modsætning. For os hører kultur og idræt sammen, vi har næsten udelukkende breddeidræt her i vores kommune, det vil sige anlæg og faciliteter og midler går til børn, unge, voksne og seniorer, der herved får muligheden for at motionere i ordentlige omgivelser – på alle niveauer.

Endelig er der også den ekstra gevinst, at idrætsanlæg i højere grad bliver brugt – og vil blive brugt i fremtiden – af skolebørn og seniorer i dagtimerne, så de bliver brugt mere systematisk.

Derved bliver de i øvrigt i stand til at deltage i vores rige kulturliv i et godt, sundt og forhåbentligt langt liv.

Publiceret 03 October 2018 14:00