Thomas von Jessen. Arkivfoto.

Thomas von Jessen. Arkivfoto.

BUDGET: Konservative: 'Serviceloftet er et planøkonomisk monster'

Ordfører Thomas von Jessen glæder sig over at budgetforliget kom i hus trods, udfordringerne med at finde besparelser

Selv om byrådet, trods en historisk høj kommunal kassebeholdning på over 200 millioner kroner, skal spare 25 millioner kroner om året de næste fire år, så glæder den konservative ordfører Thomas von Jessen sig over, at budgetforliget kom i mål.

Thomas von Jessen lagde dog ikke skjul på, hvad han mener om rammeaftalen med Kommunernes Landsforening (KL).

"Dette års hovedudfordring kom ikke indefra men udefra. Kommunen havde overskredet serviceloftet. Dette skyldes stigende udgifter på handicapområdet og på det specialiserede område. Det har regeringen og KL altså bestemt, at vi har overskredet. Kigger vi derimod ned i vores egen kasse, ser vi kun velstand og virksomhed og ingen problemer. Det var altså en tvungen opgave at finde 4x25 mio. kr. Det lykkedes! Men ”serviceloftet” er altså et planøkonomisk monster, som kun Enhedslisten besynderligvis stemte imod på Borgen," sagde han og tilføjede:

"Kære Bjørn Svensson. Kunne du overbringe din gruppe på Borgen vor hilsen?"

Thomas von Jessen fremhævede en række punkter i budgetforliget som skaber glæde blandt de konservative:

"1. At omklædnings- og badeforhold på Fredensborg Stadion renoveres i 2020: Dette er til glæde for foreningslivet og idrætslivet der. Det giver fællesskab og lokalt tilhørsforhold.

2. At parkeringsforhold ved Louisiana nu forbedres markant til glæde for både museumsgæster og beboere.

3. At vi får en driftskoordinator til at styre brugen af de foreløbig tre kulturhuse i kommunen. Foreningerne, der bruger huset, får derved professionel hjælp og kommunen får bedre hånd i hanke.

4. At der nu er et politisk flertal, der anerkender støjproblemer fra motorvejen gennem boligområder. Omfanget undersøges nu og kommunen får anvist handlemuligheder.

5. At der er fuld enighed om genopretning af stier og veje dobbelt så hurtigt som oprindelig planlagt. Der skal se ordentligt ud i det offentlige rum – også for trygheden

6. At der indskrives en positiv hensigtserklæring om etablering af et ridecenter i kommunen helst opført for private midler. Fredensborg er den kommune i DK med flest heste målt på areal og borgere, og, når det står færdigt, behøver alle disse heste altså ikke længere brænde oceaner af diesel af for at komme til stævne.

7. At vi får en boligpolitik. Det er nødvendigt med det urbaniseringspres vi ser på hele Nordsjælland og også vores kommune, herunder nødvendige ændringer af den eksisterende boligmasse. Boligpolitikken skal være en overordnet strategisk rammesætning for boligbyggerier. Kort sagt: Hvor? Hvordan? For hvem? Hvad koster’n?;" sagde han.

Herudover fremhævede Thomas von Jessen i sin ordførertale, at de konservative går ind for skattelettelser.

"Vi er foreløbig også det eneste parti, der taler for en lempelse af personskatten. Det er der ikke flertal for nu, men vi kan jo håbe, at det kommer, når det, med borgmesterens ord, nu går så godt," sagde han og fremhævede den bugnende kommunekasse på åmere end 200 millioner kroner.

"Med den kassebeholdning opkræver vi efter vores mening mere i personskat end nødvendigt er. Det er fuldt forsvarligt og bæredygtigt at sænke den til glæde for alle familier i kommunen," sagde han.

Endelig slog Thomas von Jessen fast, at der er højkonkukrur.

"Al den aktivitet, som vi har sat i gang i kommunen, og at vi har konjunkturvinden lige i ryggen med god økonomi og lav arbejdsløshed – og så oven i det: vores seneste forslag vedr. en personskattelempelse, får os til at sige: Vi glæder os til i de kommende år at være med til at skabe Danmarks fedeste kommune at bo i både for singler og for familier," lød den afsluttende bemærkning.

Publiceret 02 October 2018 14:37